31 ส.ค. - 3 ก.ย. 61

โพสต์31 ส.ค. 2561 19:05โดยเมธี อ้นทอง   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 05:02 ]

วันที่ 31 - 3 กันยายน 2561

        ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ของครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 3  ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี

https://www.facebook.com/metee.onthong/posts/2056536761058232?__xts__[0]=68.ARATUi84HxjZDLXDCIwfSpeqBGpz1dBB-oUNwRS8tZINixemA-m4b_tkaxrmCwOYmsc1UmmqmqndSi51z-dzhIvtL2aKvXs5xWjOz8FHmwpFjYmsuCIHFXp_LuV2J7K9Wh5-_vIPXmRqHRBa11CVug_Zubvz6KgloIPn6_Pxe-0jE5PqpAyu7oHAeDg-XuO5RIVEKdkZRplaZFew41S7bxCg9DihgbQwH_ZGZj2q&__tn__=-R
Comments