นาฏลดา ภู่ประเสริฐ


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

 • วันที่ 20 ธันวาคม 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561        ร่วมการประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก ...
  ส่ง 21 ธ.ค. 2561 01:41 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • 29 พฤศจิกายน 2561 การประชุม อบรมสัมมนาปฏิบัติการการใช้ QR Code และ Google App for educationแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม > คลิก
  ส่ง 21 ธ.ค. 2561 01:48 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • 7 กันยายน 2561
  ส่ง 8 ก.ย. 2561 20:52 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
 • 1 มิถุนายน 2561 1 มิถุนายน 2561ศึกษาดูงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เตรียมการเป็นเจ้าภาพระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68
  ส่ง 6 ก.ค. 2561 01:54 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 คู่มืออบรมครูสะเต็มศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา คลิก 
 คลิก
 > คลิกวิดีโอ YouTube

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/nat-lda/31206468_10204617836001298_2581362829838702627_n.jpg?attredirects=0

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
@ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
@ กลุ่มงานวัดและประเมินผล
@ กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)การสื่อสาร

Tel. : 081-5271556  

email : Nadladanpt2@gmail.com

Social Network :  Face Book


แผนนิเทศ

1/2561


Comments