นาฏลดา ภู่ประเสริฐ


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

  • 1 มิถุนายน 2561 1 มิถุนายน 2561ศึกษาดูงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เตรียมการเป็นเจ้าภาพระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68
    ส่ง 6 ก.ค. 2561 01:54 โดย นาฏลดา ภู่ประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »



บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

   > คลิก
 คลิก
 > คลิก



https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/nat-lda/29027406_19_n.jpg

งานที่รับผิดชอบ

@
@
@



การสื่อสาร

Tel. :   

email : 

Social Network :  Face Book



แผนนิเทศ

1/2561



Comments