ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา

ไปช่วยราชการ สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 (21 พ.ค. 2562)

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.ณฐรัช

 • ทบทวนมาตรฐานO-Net 19 - 20 มกราคม 2562        การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562  กลุ่มเพชรบัวงาม ศูนย์โรงเรียนวัดนิเพชรศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์
  ส่ง 14 มิ.ย. 2562 01:21 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ร่วมงานกิจกรรมวันครู ครั้งทึ่ 63 ร่วมงานกิจกรรมวันครู ครั้งทึ่ 63 ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
  ส่ง 14 มิ.ย. 2562 01:12 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • นิเทศและออกตรวจโรงเรียนกับผอ.เขต
  ส่ง 14 มิ.ย. 2562 01:11 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมฯ68 วันที่ 10 ตุลาคม 2561        ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมฯ 68
  ส่ง 14 มิ.ย. 2562 01:08 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ                                                             

 Education 4.0 : By Sub Lt. Natharach > คลิก
 คำศัพท์ทางดนตรีสากล > คลิก
 เฉลยข้อสอบ O- net ป.6 ปีการศึกษา 61 คลิก
 เฉลยข้อสอบ O- net ม.3 ปีการศึกษา 61 คลิก
 วิเคราะห์ผลสอบ RT(ป.1) กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม คลิก
 ผลสอบ RT ป.1 รายโรงเรียน กลุ่มเพชรบัวงาม (winR) คลิก ดาวน์โหลด
 ผลสอบO-net กลุ่มเพชรบัวงาม คลิก 

https://drive.google.com/file/d/1xC9P9NOrO75uPTJHK7jRdHk0yKVZaFi4/view?usp=sharing


กิจกรรมกลุ่มงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา                                                   
ประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1
 กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน เพชรบัวงาม  
 (ดูผลงานรอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2561)


งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มสาระ ศิลปะ (ดนตรีศึกษา)

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
คำสั่ง(แก้ไขเพิ่มเติม)สพป.นฐ.2 ที่ 318/2561)


แผนนิเทศ

งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ            
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/nth-rach/20190328_041901.png?attredirects=0
          ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - Net    
ปีการศึกษา2561  วันที่ 19-20 มกราคม 2562       
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/nth-rach/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%20%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/nth-rach/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0

Comments