พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน

  • 17 พฤษภาคม 2562   ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองบางกระจ ...
    ส่ง 24 พ.ค. 2562 02:41 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
  • 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561        การดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของการประกวด ผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ...
    ส่ง 19 ต.ค. 2561 04:29 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ ชื่อเรื่อง > คลิก  
 ชื่อเรื่อง คลิก
 ชื่อเรื่อง > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.jpg

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มงานเลขานุการ กตปน. 
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
@ กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)การสื่อสาร

Tel. : 089-1188261  

Social Network :  Face Bookแผนนิเทศ

1/2561