พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน

 • นิเทศเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 4 ดาว
  ส่ง 12 พ.ย. 2562 20:28 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
 • เขตสุจริต วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จัดกิจกรรมเข้าแถว  เคารพธงชาติ และร่วมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเกิดความตระหนัก ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2562 19:00 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
 • 17 พฤษภาคม 2562   ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองบางกระจ ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 02:41 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
 • 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561        การดำเนินการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของการประกวด ผลงานนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2561 04:29 โดย พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ แนวทางการดำเนินงาน 10000 คุรุชนคนคุณธรรม คลิก https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v-NydGCowOADDlq7ir7b3llfekoGLmO7 
 ชื่อเรื่อง คลิก
 ชื่อเรื่อง > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.jpg

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
@ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ และเ็กพิเศษเรียนร่วม
@ กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)


การสื่อสาร

Tel. : 089-1188261  

Social Network :  Face Bookแผนนิเทศ

1/2561