นิเทศเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 4 ดาว

โพสต์12 พ.ย. 2562 20:28โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2563 08:07 ]

         สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดตุ๊กตา และโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม 
        อ้างอิง เอกสารที่ ศธ 04008/ว1559 เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ลว. 1 กรกฎาคม 2562 > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/phrswrrkh/ngan-phrswrrkh/nithesteriymkhwamphrxmprameinrongreiynkhunthrrmradab4daw/IMG_0001.jpg?attredirects=0