รัตนา ศิริชยานันท์

เรื่องแจ้ง

 แจ้งโรงเรียนในโครงการ Inspiring Science  ขอครูวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ที่ผ่านการเรียนด้วยโปรแกรม Inspiring Science เข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อประเมินและติดตามโครงการที่เว็บไซต์ http://scimath.obec.go.th/  ภายในวันที่ 13 กันยายน 2556 


กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.รัตนา

  • นิเทศ # 2/58
    ส่ง 10 ม.ค. 2559 05:28 โดย รัตนา ศิริชยานันท์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »สื่อ / บทความ / แนวคิด

 STEM Education (e-Book On line) 
 Inspiring Science  โดย สดศรี สุทธการ ศน.สพป.น่าน 2 


การพัฒนาผู้เรียนที่เน้นกระบวนการสืบเสาะวิทยาศาสตร์
งานที่รับผิดชอบ

@ โครงการ สสวท.การสื่อสาร : 

Tel. : 089-826-1232
e-mail : ratanut@gmail.com  
Social Network : Facebook กิจกรรม

16 มกราคม 2558 (วันครู)
    รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558