รัตนา ศิริชยานันท์

กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.รัตนา

  • นิเทศ # 2/58
    ส่ง 10 ม.ค. 2559 05:28 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »สื่อ / บทความ / แนวคิด

 Inspiring Science  โดย สดศรี สุทธการ ศน.สพป.น่าน 2 


การพัฒนาผู้เรียนที่เน้นกระบวนการสืบเสาะวิทยาศาสตร์


งานที่รับผิดชอบ

@ โครงการ สสวท.การสื่อสาร : 

Tel. : 089-826-1232
e-mail : ratanut@gmail.com  
Social Network : Facebook กิจกรรม

16 มกราคม 2558 (วันครู)
    รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558