รุ่งทิวา วัฒนวงศ์

เรื่องแจ้ง 

 การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2557 


กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.รุ่งทิวา

 • มณฑลนครชัยศรี 19 มกราคม 2562        ร่วมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว และโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี
  ส่ง 22 ม.ค. 2562 02:06 โดย รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
 • กลุ่มแหลมบัวเตรียมตัว PLC 17 มกราคม 2562        ประชุมสัมมนาผู้บริหารและคณะวิทยากร กลุ่มแหลมบัว (PLC) เพื่อเตรียมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (o-net)
  ส่ง 8 มี.ค. 2562 20:32 โดย รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
 • วัดพระนอน จ.เพชรบุรี 24 สิงหาคม 2560         ไปประชุมสัมมนา ปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์  "ชุมชนวิชาชีพ กับศักยภาพศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม" แวะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อน ศน.ที่ล่วงลับ ที่ วัดพระนอน เพชรบุรีสาธุ สาธุ สาธุ
  ส่ง 22 ม.ค. 2562 04:15 โดย รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
 • นิเทศ # 2/2559 วันที่ 1 กันยายน 2559
  ส่ง 22 ม.ค. 2562 04:17 โดย รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
 • นิเทศ # 1/2559 วันที่ 6-8 ก.ค.59         นิเทศ ติดตามโรงเรียนทดลองวิจัยหลักสูตรปฐมวัย ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ รร.วัดพระมอพิสัย,รร.วัดดอนหวายและ รร.พระตำหนักสวนกุหลายมหามงคลวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙         นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ ให้การต้อนรับท่านชูฌาน พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒ และ ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียน ซึ่งจากการนิเทศครั้งนี้ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนมากมาย อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ เช่น การอ่านออกเขียนได้ การสอบ NT, LAS และ O-NET ฯลฯ โรงเรียนว ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2562 02:39 โดย รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ  

 การสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย(2558) > คลิก 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย > คลิก  
 หลักสูตรส้มโอ > คลิก
 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร > คลิก
 บัญชีคำพื้นฐานปฐมวัย > คลิก
 หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงกับการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย > คลิก
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน > คลิก
 วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยกับมอนเตสซอรี่ > คลิก
 หลักการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ > คลิก
 การศึกษาปฐมวัยจะก้าวไกลถ้าผู้ใหญ่เข้าใจและเห็นความสำคัญ > คลิก
 นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ > คลิก
 การนิเทศภายในเรื่องใกล้ตัวผู้บริหาร คลิก
 สื่อ: ความรู้สู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย > คลิก
 สื่่อ: การประเมินพัฒนาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556 (e-Book) > คลิก
 สื่อปฐมวัยจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Social Network (e-Book)  No 1  |  No 2  
 เกมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย (e-Book) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานการประชุม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2556 > คลิก
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชุมพ่อ-แม่-ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 2557  คลิก
 รายงานการนิเทศ (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) ครั้งที่ 1/2557 คลิก
 รายงานการนิเทศ 2557 (กลุ่มบางเลนใต้+บางเลน) คลิก 
 กระบวนการทำงานในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย > คลิก


งานที่รับผิดชอบ

@ นิเทศกลุ่มนครชัยศรี


การสื่อสาร

Tel.     : 0818902108
Facebook : คลิก 


การประเมินออนไลน์โครงการ
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

 คู่มือการใช้ระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น "สำหรับโรงเรียน"


http://www.nongkhoo.in.th/files/nkpk551.pdf