กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.รุ่งทิวา

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน 

มณฑลนครชัยศรี

โพสต์22 ม.ค. 2562 02:06โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์


19 มกราคม 2562

        ร่วมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว และโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/_draft_post/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%20o-net.jpg


กลุ่มแหลมบัวเตรียมตัว PLC

โพสต์21 ม.ค. 2562 02:33โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 20:32 ]


17 มกราคม 2562

        ประชุมสัมมนาผู้บริหารและคณะวิทยากร กลุ่มแหลมบัว (PLC) เพื่อเตรียมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (o-net)

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1535186799868530


วัดพระนอน จ.เพชรบุรี

โพสต์29 ส.ค. 2560 23:57โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:15 ]


24 สิงหาคม 2560

        ไปประชุมสัมมนา ปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์  "ชุมชนวิชาชีพ กับศักยภาพศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม" แวะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อน ศน.ที่ล่วงลับ ที่ วัดพระนอน เพชรบุรี


สาธุ สาธุ สาธุ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/wadphranxncphechrburi/21078590_1778760112153278_6375080741125750537_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/wadphranxncphechrburi/21106658_1778760182153271_4493830132326167906_n.jpg?attredirects=0


นิเทศ # 2/2559

โพสต์1 ก.ย. 2559 20:13โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:17 ]


วันที่ 1 กันยายน 2559
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1078823688838179

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1078814035505811

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1078817738838774


นิเทศ # 1/2559

โพสต์26 พ.ค. 2559 03:52โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 02:39 ]

วันที่ 6-8 ก.ค.59

        นิเทศ ติดตามโรงเรียนทดลองวิจัยหลักสูตรปฐมวัย ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ รร.วัดพระมอพิสัย,รร.วัดดอนหวายและ รร.พระตำหนักสวนกุหลายมหามงคล
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1045417872178761

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

        นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ ให้การต้อนรับท่านชูฌาน พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒ และ ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียน ซึ่งจากการนิเทศครั้งนี้ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนมากมาย อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ เช่น การอ่านออกเขียนได้ การสอบ NT, LAS และ O-NET ฯลฯ โรงเรียนวัดประชานาถจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004028707101&sk=photos&collection_token=100004028707101%3A2305272732%3A69&set=a.849084688569147&type=3

นิเทศ # 2/58

โพสต์8 ม.ค. 2559 09:12โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 02:42 โดย รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ]


3 มีนาคม 2559

https://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/891622780952202

https://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/891625467618600

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/960342240686325

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/946750175378865?pnref=story

วันที่ 7 มกราคม 2559
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/946775532042996?pnref=story

ประชุมวิทยากรหลัก

โพสต์20 ธ.ค. 2558 20:15โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:21 ]


ทดลองการใช้หลักสูตรปฐมวัย

โพสต์20 ก.ค. 2558 06:02โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:22 ]

13 กรกฎาคม 2558

        นิเทศ ติดตาม โรงเรียนทดลองการใช้หลักสูตรปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดดพระมอพิสัย อ.บางเลน จ.นครปฐม

ร่วมคณะติดตามตรวจสอบ

โพสต์19 มิ.ย. 2558 22:22โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:30 ]


วันที่ 8 มิถุนายน 2558 

        ไปร่วมติดตามตรวจสอบโรงเรียนโครงการพิเศษและจุดเน้นตามนโยบายของ สพฐ. กับคณะผู้ติดตามตรวจสอบจาก สพฐ. 
        ภาคเช้า ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 อ.บางเลน จ.นครปฐม 
        ภาคบ่าย ณ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม (โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล) 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 อ.บางเลน จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/rwmkhnatidtamtrwcsxb/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%904-3.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/rwmkhnatidtamtrwcsxb/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%904-1.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/rwmkhnatidtamtrwcsxb/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%904-2.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/rwmkhnatidtamtrwcsxb/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%904-5.jpg?attredirects=0

v โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม v

อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู

โพสต์10 มิ.ย. 2558 11:03โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:20 ]


วันที่ 2 เมษายน 2558

        สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมกันจัดงาน "อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู" ณ โรงเรียนอนุบาล
ประจำเขตพื้นที่ (โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์ :  
    1. เพื่อสรุปผลงานการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยในรอบปีที่ผ่านมา 
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูปฐมวัยได้นำเสนอผลงาน สื่อ และนวัตกรรม ที่ใช้ในห้องเรียนสู่สาธารณชน
    3. เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ครูปฐมวัยทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทั้งภาครัฐและเอกชน
    4. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่(โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล) ครูปฐมวัยศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชน / โรงเรียนเทศบาล  จำนวน 180 คน

กิจกรรม : นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด 
        - ประธานและคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานครูปฐมวัยของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายตามจุดต่างๆ  
        - ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำกล่าวถวายพระพร 
        - พิธีเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษ
        - พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้บริหารศูนย์ฯ
        - การนำเสนอ สื่อ นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ของครู และการประเมินตัดสินเพื่อรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
        - นิทรรศการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (รุ่นที่ 1)
        - นิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ฯ  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และเครือข่าบประจำอำเภออีก 8 ศูนย์ 
        - นิทรรศการสื่อสร้างสรรค์จากโรงเรียนเอกชน(โรงเรียนนาคประสิทธิ์)

ผลที่ได้รับ : กลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า มีความรู้ความเข้าใจ ได้แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนปฐมวัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการนำเสนอผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจ สร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมให้กับงานการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง


1-10 of 10