กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.รุ่งทิวา

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน 

อำลาราชการ

โพสต์6 ส.ค. 2562 18:17โดยWebmaster Supervisory


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2281308085256394


นิเทศ1/62

โพสต์25 พ.ค. 2562 21:26โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2562 21:37 ]

การนิเทศ ภาค 1/2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2562
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 117/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม
เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
(ลงวันที่ 16 พ.ค. 62) > คลิก
ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ และนางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/nithes162/%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนวัดไทยาวาส
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA.jpg?attredirects=0
 
โรงเรียนวัดงิ้วราย 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg?attredirects=0

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนวัดกกตาล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5.jpg

โรงเรียนวัดสัมปทวน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99.jpg

โรงเรียนวัดประชานาถ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96.jpg


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 

โรงเรียนวัดตุ๊กตา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81.jpg

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี)
19 มกราคม 2562

โพสต์22 ม.ค. 2562 02:06โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2562 21:24 ]


19 มกราคม 2562

        ร่วมการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว และโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/_draft_post/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%20o-net.jpg


กลุ่มแหลมบัวเตรียมตัว PLC

โพสต์21 ม.ค. 2562 02:33โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 20:32 ]


17 มกราคม 2562

        ประชุมสัมมนาผู้บริหารและคณะวิทยากร กลุ่มแหลมบัว (PLC) เพื่อเตรียมทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (o-net)

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1535186799868530


วัดพระนอน จ.เพชรบุรี

โพสต์29 ส.ค. 2560 23:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:15 ]


24 สิงหาคม 2560

        ไปประชุมสัมมนา ปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์  "ชุมชนวิชาชีพ กับศักยภาพศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม" แวะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อน ศน.ที่ล่วงลับ ที่ วัดพระนอน เพชรบุรี


สาธุ สาธุ สาธุ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/wadphranxncphechrburi/21078590_1778760112153278_6375080741125750537_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/wadphranxncphechrburi/21106658_1778760182153271_4493830132326167906_n.jpg?attredirects=0


นิเทศ # 2/2559

โพสต์1 ก.ย. 2559 20:13โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:17 ]


วันที่ 1 กันยายน 2559
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1078823688838179

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1078814035505811

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1078817738838774


นิเทศ # 1/2559

โพสต์26 พ.ค. 2559 03:52โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 02:39 ]

วันที่ 6-8 ก.ค.59

        นิเทศ ติดตามโรงเรียนทดลองวิจัยหลักสูตรปฐมวัย ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ รร.วัดพระมอพิสัย,รร.วัดดอนหวายและ รร.พระตำหนักสวนกุหลายมหามงคล
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1045417872178761

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

        นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ ให้การต้อนรับท่านชูฌาน พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒ และ ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียน ซึ่งจากการนิเทศครั้งนี้ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนมากมาย อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ เช่น การอ่านออกเขียนได้ การสอบ NT, LAS และ O-NET ฯลฯ โรงเรียนวัดประชานาถจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004028707101&sk=photos&collection_token=100004028707101%3A2305272732%3A69&set=a.849084688569147&type=3

นิเทศ # 2/58

โพสต์8 ม.ค. 2559 09:12โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 02:42 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]


3 มีนาคม 2559

https://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/891622780952202

https://www.facebook.com/chongdeethongyai/posts/891625467618600

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/960342240686325

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/946750175378865?pnref=story

วันที่ 7 มกราคม 2559
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/946775532042996?pnref=story

ประชุมวิทยากรหลัก

โพสต์20 ธ.ค. 2558 20:15โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:21 ]


ทดลองการใช้หลักสูตรปฐมวัย

โพสต์20 ก.ค. 2558 06:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:22 ]

13 กรกฎาคม 2558

        นิเทศ ติดตาม โรงเรียนทดลองการใช้หลักสูตรปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดดพระมอพิสัย อ.บางเลน จ.นครปฐม

1-10 of 12