นิเทศ # 1/2559

โพสต์26 พ.ค. 2559 03:52โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 02:39 ]
วันที่ 6-8 ก.ค.59

        นิเทศ ติดตามโรงเรียนทดลองวิจัยหลักสูตรปฐมวัย ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ รร.วัดพระมอพิสัย,รร.วัดดอนหวายและ รร.พระตำหนักสวนกุหลายมหามงคล
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1045417872178761

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

        นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ ให้การต้อนรับท่านชูฌาน พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒ และ ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียน ซึ่งจากการนิเทศครั้งนี้ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนมากมาย อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ เช่น การอ่านออกเขียนได้ การสอบ NT, LAS และ O-NET ฯลฯ โรงเรียนวัดประชานาถจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004028707101&sk=photos&collection_token=100004028707101%3A2305272732%3A69&set=a.849084688569147&type=3

Comments