นิเทศ1/62

โพสต์25 พ.ค. 2562 21:26โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2562 21:37 ]
การนิเทศ ภาค 1/2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2562
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 117/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม
เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
(ลงวันที่ 16 พ.ค. 62) > คลิก
ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ และนางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/nithes162/%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนวัดไทยาวาส
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA.jpg?attredirects=0
 
โรงเรียนวัดงิ้วราย 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg?attredirects=0

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนวัดกกตาล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5.jpg

โรงเรียนวัดสัมปทวน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99.jpg

โรงเรียนวัดประชานาถ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96.jpg


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 

โรงเรียนวัดตุ๊กตา
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81.jpg

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี)
Comments