ร่วมคณะติดตามตรวจสอบ

โพสต์19 มิ.ย. 2558 22:22โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 04:30 ]

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 

        ไปร่วมติดตามตรวจสอบโรงเรียนโครงการพิเศษและจุดเน้นตามนโยบายของ สพฐ. กับคณะผู้ติดตามตรวจสอบจาก สพฐ. 
        ภาคเช้า ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 อ.บางเลน จ.นครปฐม 
        ภาคบ่าย ณ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม (โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล) 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 อ.บางเลน จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/rwmkhnatidtamtrwcsxb/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%904-3.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/rwmkhnatidtamtrwcsxb/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%904-1.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/rwmkhnatidtamtrwcsxb/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%904-2.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/rung-thiwa-wathnwngs/nithes/rwmkhnatidtamtrwcsxb/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%904-5.jpg?attredirects=0

v โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม v

Comments