ร่วมคณะติดตามตรวจสอบ

โพสต์19 มิ.ย. 2558 22:22โดยรุ่งทิวา วัฒนวงศ์   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 04:18 ]
วันที่ 8 มิถุนายน 2558

        ไปร่วมติดตามตรวจสอบโรงเรียนโครงการพิเศษและจุดเน้นตามนโยบายของ สพฐ. กับคณะผู้ติดตามตรวจสอบจาก สพฐ. 
        ภาคเช้า ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 อ.บางเลน จ.นครปฐม
        ภาคบ่าย ณ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม  (โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล) 

 ^  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 อ.บางเลน จ.นครปฐม ^

v โรงเรียนวัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม v


Comments