กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

โพสต์24 ต.ค. 2562 09:58โดยสายใจ ฉิมมณี
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณ สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2.jpg

Comments