นิเทศลดเวลาเรียน โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย

โพสต์20 ม.ค. 2559 23:26โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 01:45 ]
20 มกราคม 2559 

        คณะศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต 2 ได้นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ประกอบด้วยกิจกรรม Head  Heart  Hand  Health นักเรียนแต่ละฐานการเรียนรู้ สนุกและเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรม

 
 

 

25 มกราคม ค.ศ. 2016

Comments