นิเทศการศึกษา 2/2559

โพสต์13 ธ.ค. 2559 22:31โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 02:04 ]
วันที่ 8 ธันวาคม 2559

        
ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 ได้มานิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย เรื่อง 
การปรับโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ชั้น ป.1 - ป.3 พร้อมให้คำแนะนำในเรื่อง แนวทางการสอนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์  โครงสร้างหลักสูตร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ ที่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดเรียนการสอน  ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV และการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post-3/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A12%2059.jpg
Comments