นิเทศโรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย

โพสต์14 ม.ค. 2559 00:28โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2559 01:23 ]
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/peru/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8.jpg
   เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนไม่มีผู้บริหาร โรงเรียนใช้  DLTV (Distance Learning Television) จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในวิชาที่ไม่มีครูสอนตรงตามสาระการเรียนรู้  โรงเรียนมีครูอาสาสมัครจากประเทศเปรูมาช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษในเรื่องการพูด การสนทนา ในระดับชั้น ป.6 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เป็นโอกาสดีที่โรงเรียนช่วยให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง
Comments