ประเมินคัดเลือกโรงเรียน Best practices DLIT และ DLTV

โพสต์14 มี.ค. 2560 22:06โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2560 22:10 ]
วันที่ 6 -10 มีนาคม 2560 คณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับภูมิภาค 4 ได้มาประเมินโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLIT จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ จ.กาญจนบุรี โรงเรียนตลาดสำรอง วัดคร้อพนัน หลุงกัง กาญจนานุเคราะห์ 
 จ.ราชบุรี วัดดอนทราย อนุบาลสวนผึ้ง 
 จ.นครปฐม วัดสระสี่มุม วัดบางปลา 
 จ.สุพรรณบุรี วัดท่าไชย สระยายโสมวิทยา วัดวังกุ่ม วัดหนองผักนาก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post/dlit%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%204.jpgComments