ประเมินสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศแบบ Whole School Approach

โพสต์11 ต.ค. 2559 23:37โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 01:53 ]
วันที่ 31 ส.ค. ถึง  8 ก.ย. 59 

        คณะกรรมการประเมินศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ได้มาประเมินสถานศึกษาที่เข้ารับคัดเลือกผลการปฏิบัติเป็นเลิศ แบบมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน(Whole School Approach) ปี 2559 ของ สพป. นครปฐม เขต 2 มีโรงเรียนที่ได้เข้ารับการคัดเลือก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิง สุนทรอุทิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดโคกเขมา โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และโรงเรียนวัดบางหลวง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/prameinwholeschoolapproach/whole%20school.jpg
Comments