ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 26 สาระการงานอาชีพ

โพสต์24 ต.ค. 2562 09:47โดยสายใจ ฉิมมณี
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ประสานงานและสังเกตการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 26 สาระการงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4 ถึง ป.6 และ ม.1 ถึง ม. 2 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กิจกรรมการแข่งขัน 8 กิจกรรม ได้แก่ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ แข่งขันจักสานไม้ไผ่ ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประกวดโครงงานอาชีพ จัดสวนถาดแบบแห้ง จัดสวนถาดแบบชื้น ประกวดแปรรูปอาหาร ทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ และแกะสลักผักผลไม้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96.jpg

Comments