ระบบ VDO Conference

โพสต์27 ต.ค. 2559 23:53โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 01:56 ]
วันที่ 27 ต.ค. 59

        ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ของ สพป.นฐ 2    ณ โรงแรมเวล จ. นครปฐม 

จุดประสงค์ : เพื่อชี้แจงแนวทางและแนะนำการใช้สื่อเสริมการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ซึ่งมีครูที่สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ 135 คน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/sayci/kickrrm-nithes/_draft_post-3/conference%20Eng%2027%20%E0%B8%95%E0%B8%84%2059.jpg
Comments