สะบ้าทอย ณ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย

โพสต์16 ก.พ. 2559 18:37โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 01:50 ]
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

        นิเทศติดตาม กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อ.บางเลน จ.นครปฐม  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายภูวเดช สว่างวงษ์ และคณะครู จักิจกรรมวิถีพุทธ(สวดมนต์ นั่งสมาธิ) และการแข่งขันสะบ้าทอย ซึ่งเป็นประเพณีของชุมชนชาวมอญ ที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เล่นและคนดู ทั้งยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในด้าน Head Heart Hand Health   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยรามัญได้เป็นอย่างดี 

ภาพจาก มณกาญจน์ ทองใย


 ภาพจาก โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
Comments