รับโล่

โพสต์10 ม.ค. 2559 05:45โดยเมธี อ้นทอง
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

        ได้เป็นตัวแทน สพฐ. รับโล่ที่ระลึกจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ (โดยแม่ทัพภาค ๒ เป็นผู้ มอบให้)  ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา


Comments