ช่องทางสื่อสาร


ช่องทางสื่อสาร
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ


FB : โรงเรียนบ้านบางเลน > คลิก 

FB : โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว > คลิก 

FB : โรงเรียนวัดผาสุการาม > คลิก

FB : โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล > คลิก

web site: โรงเรียนวัดลาดสะแก > คลิก
FB : โรงเรียนวัดลาดสะแก > คลิก 
FB : ภารดี เขตแจ่มพันธ์ ครูโรงเรียนวัดลาดสะแก > คลิก

FB : โรงเรียนวัดดอนยอ > คลิก
FB : สภานักเรียนโรงเรียนวัดดอนยอ > คลิก

FB : โรงเรียนวัดเกาะแรต1 > คลิก
FB : โรงเรียนวัดเกาะแรต2 > คลิก

FB : ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต > April April 
FB : โรงเรียนตลาดเกาะแรต at นครปฐม โดยครูเมย์ > คลิก

FB : โรงเรียนวัดบางปลา > คลิก
FB : โรงเรียนวัดบางปลา (เมธีจุลารักษ์) > คลิก
FB : ผอ.โรงเรียนวัดบางปลา > รัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร 

FB : โรงเรียนบ้านหนองปรง > คลิก 

FB : โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ > คลิก

FB : ผอ.โรงเรียนวัดลานคา > Sivilai Teekham
FB : โรงเรียนวัดลานคา(กลุ่มสมาชิก) > คลิก


Comments