สุภัค แฝงเพ็ชร


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.สุภัค

  • กิจกรรมปฐมวัย สพป.นฐ.2 กันยายน 2559 กิจกรรมปฐมวัย สพป. นครปฐม เขต 2
    ส่ง 30 ส.ค. 2560 00:07 โดย สุภัค แฝงเพ็ชร
  • ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
    ส่ง 22 ส.ค. 2559 22:09 โดย สุภัค แฝงเพ็ชร
  • พี่รับน้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2558        ประทับใจกับพี่ ๆ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2
    ส่ง 10 ม.ค. 2559 03:18 โดย สุภัค แฝงเพ็ชร
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศงานที่รับผิดชอบ

@ การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
@ กลุ่มงานประกันคุณภาพฯ
@ สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาการสื่อสาร

Tel. :  086-3763687
e-mail: Supuk6525.01@gmail.com
Social Network : Face Book