สุภัค แฝงเพ็ชร


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.สุภัค

 • วันที่ 11 กันยายน 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561สพป.นครปฐม เขต 2ณ โรงเรียนวัดบางพระ จ.นครปฐมวัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ฯ ให้แก่ผอ.โรงเรียน ในการเป็นวิทยากรแกนนำทดสอบก่อนการอบรมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 ชมวิดิทัศน์ผ่านระบบ Video conference โดย รมว.กระทรวงศึกษาธิการหน่วยที่ 1 รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่หน่วยที่ 2 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามมประกาศกฏกระทรวง การประก ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 22:41 โดย สุภัค แฝงเพ็ชร
 • กิจกรรมปฐมวัย สพป.นฐ.2 กันยายน 2559 กิจกรรมปฐมวัย สพป. นครปฐม เขต 2
  ส่ง 30 ส.ค. 2560 00:07 โดย สุภัค แฝงเพ็ชร
 • ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ส่ง 22 ส.ค. 2559 22:09 โดย สุภัค แฝงเพ็ชร
 • พี่รับน้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2558        ประทับใจกับพี่ ๆ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 03:18 โดย สุภัค แฝงเพ็ชร
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศงานที่รับผิดชอบ

@ การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
@ กลุ่มงานประกันคุณภาพฯ
@ สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาการสื่อสาร

Tel. :  086-3763687

e-mail: 
Supuk6525.01@gmail.com

Social Network : Face Book