ธัญญาพร ดาวัลย์

ไปช่วยราชการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (22 ส.ค.62)

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.ธัญญาพร

  • 21 พฤศจิกายน 2561         ร่วมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มบางเลน ของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2561 ณ โรงเรียนวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
    ส่ง 29 พ.ย. 2561 23:17 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
  • 17 ตุลาคม 61  ปฐมบททดสอบการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของ ศน.ธัญญาพร ดาวัลย์
    ส่ง 17 ต.ค. 2561 09:18 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 เครือข่ายนิเทศ คลิก 
 คลิก
 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thay-ya/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg

งานที่รับผิดชอบ
การสื่อสาร

Tel. : 
090-9659241

e-mail : Tanyaporn6349@gmail.com

Social Network Face Bookแผนนิเทศ

2/2561