21 พฤศจิกายน 2561

โพสต์28 พ.ย. 2561 23:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 23:17 ]

        ร่วมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มบางเลน ของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2561 ณ โรงเรียนวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thay-ya/thay-ya-phr/21phvscikayn2561/%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%98_0007.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thay-ya/thay-ya-phr/21phvscikayn2561/%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%98_0014.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/thay-ya/thay-ya-phr/21phvscikayn2561/%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2_%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%98_0018.jpg?attredirects=0
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
11 ธ.ค. 2561 22:46
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
11 ธ.ค. 2561 22:47
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
11 ธ.ค. 2561 22:47
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
11 ธ.ค. 2561 22:47
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
11 ธ.ค. 2561 22:46
Comments