ทิพย์วดี มาเอียด


ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้ง

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

จดหมายข่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     ปี พ.ศ.2564
        ฉบับที่ 1

    ปี พ.ศ. 2563
        ฉบับที่ 1

    ปี พ.ศ. 2562
        ฉบับที่ 1

นางสาวทิพย์วดี มาเอียด
(Miss Tipwadee Maied)

งานที่รับผิดชอบ

คำสั่ง ที่ 287/2564
@ งานธุรการ


ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
e-mail : 
Social Network : Face Book

การประเมินเลื่อนเงินเดือน
(1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) > คลิก

ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)
(1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65) > คลิก


Comments