วิไลวรรณ ตรีชั้น

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/wili-wrrn-tri-chan/48086.jpg


มุทิตาคารวะ กษิณาลัยด้วยดวงใจรัก > คลิก

กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน ศน.วิไลวรรณ

 • คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม สพฐ. วันที่ 1 กันยายน 2561         เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม สพฐ. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล จ.นครปฐม         เพื่อมุ่งปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม         ในงานประกอบด้วยกิจกรรมถอดประสบการณ์ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคุณธรรมระดับห้องเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ "โรงเรียนดีมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว" ของ สพป.นฐ.2 จำนวน 14 แห่ง
  ส่ง 3 ก.ย. 2561 03:08 โดย Webmaster Supervisory
 • กิจกรรมที่ผ่านมา 23 มกราคม 2558   ท่านรองจิระชัย ทีคำ สพป.นฐ. 2 นำทีมร่วมกิจกรรมพระธุดงค์ธรรมชัย ณ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม19 - 23 มกราคม 2558     ท่านรองจิระชัย ทีคำ สพป.นครปฐม เขต 2  ให้เกียรติเยี่ยมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มบางหลวงและกลุ่มเพชรบัวงาม ณ โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดโพธิ์และวัดนิลเพชร16 มกราคม 2558    ร่วมกิจกรรมวันครู 255811 มกราคม 2558     ร่วมงานวันเด็กของโรงเรียนตลาดเจริญสุข มีการทำบุญ เลี้ยงพระ การแสดงนักเรียน ซุ้มอาหารมากมาย ชุมชนมีส่วนร่วมดีมากน่าชื่นชม28 ธันวาคม 2557    เป็นพิธีกรงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ ขอบคุณและตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากร สพป ...
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 07:28 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ชี้แจงO-NET57 วันที่ 23 มกราคม 2558        การประชุมกรรมการกลางการจัดสอบ o-net เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินการทดสอบ อำเภอบางเลน ณ โรงเรียนวัดบางหลวง เวลา 13.00 น.วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557  และเพื่อประสานงาน เตรียมความพร้อมการจัดสอบโอเน็ต กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 150 คนหลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : นโยบายและแนวทางการดำเนินการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 07:13 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • เยี่ยมค่ายวิชาการ วันที่  19 - 23 มกราคม 2558      ท่านรองจิระชัย ทีคำ สพป นฐ2 ให้เกียรติเยี่ยมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มบางหลวงและกลุ่มเพชรบัวงาม ณ โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดโพธิ์และวัดนิลเพชร
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 07:09 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ  

 บทเรียนการนิเทศ > คลิก  
 นิเทศภาษาไทย > คลิก
สวัสดีประชานาถ คลิก
การนิเทศติดตามและประเมินผลการอ่านเพื่อการสื่อสารภาษาไทย คลิก
พอใจ...แล้วใจจะพอเพียง คลิก 
 การนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดี รางวัลเหรียญทองระดับกลุ่มจังหวัด (Best Practice)  https://drive.google.com/file/d/0B-GdqzjQTWoNVUxMX0E3SURlRms/view?usp=sharing 
     ชมรายละเอียดงาน > คลิก
งานที่รับผิดชอบการสื่อสาร

Tel. : 0819425025 
e-mail : paew2512@gmail.com
Social Network : Face Book


แผนนิเทศ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/wili-wrrn-tri-chan/48083.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/wili-wrrn-tri-chan/37662885_240758106562507_3673189794000666624_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/wili-wrrn-tri-chan/48088.jpg