คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม สพฐ.

โพสต์3 ก.ย. 2561 03:08โดยWebmaster Supervisory

วันที่ 1 กันยายน 2561 

        เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม สพฐ. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล จ.นครปฐม 

        เพื่อมุ่งปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม 

        ในงานประกอบด้วยกิจกรรมถอดประสบการณ์ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคุณธรรมระดับห้องเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ "โรงเรียนดีมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว" ของ สพป.นฐ.2 จำนวน 14 แห่ง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/wili-wrrn-tri-chan/paew/_draft_post/40493909_313625559393912_6789880224487047168_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/wili-wrrn-tri-chan/paew/_draft_post/40648560_1101080820041395_1078556624072736768_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/wili-wrrn-tri-chan/paew/_draft_post/40571950_1101080760041401_2364505832911011840_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/wili-wrrn-tri-chan/paew/_draft_post/40684505_1101080646708079_5806567794443026432_n.jpg

Comments