เยี่ยมค่ายวิชาการ

โพสต์10 ม.ค. 2559 07:09โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่  19 - 23 มกราคม 2558

      ท่านรองจิระชัย ทีคำ สพป นฐ2 ให้เกียรติเยี่ยมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มบางหลวงและกลุ่มเพชรบัวงาม ณ โรงเรียนวัดบางน้อยใน วัดโพธิ์และวัดนิลเพชร
ค่ายวิชาการ57

Comments