อนนท์ ศรีพิพัฒน์

เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

กิจกรรมการนิเทศ

 • ประชุม ศธ.ภาค 4 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563         การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค​ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค​ 4 ณ​ โรงแรมเมธาวลัย​ ชะอำ​ เพชรบุร ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 18:52 โดย Webmaster Supervisory
 • ประชุม ศธ.ภาค 4 วันที่ 1 ตุลาคม 2563         ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 4 ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2563 22:59 โดย Webmaster Supervisory
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน'63 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) ตามประกาศคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2 เรื่อง ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2563 21:05 โดย Webmaster Supervisory
 • การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันที่ 6 มกราคม 2563         ร่วมการประชุมวางแผนกำหนดการประเมิน ณ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ในฐานะเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน ...
  ส่ง 25 ม.ค. 2563 00:51 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »การสื่อสาร

 Tel.      :  081-9249808
 e-mail     :  srinon@hotmail.com | phatnon@gmail.com | srinon97@gmail.com
 Social Network/Blog   :  Art's Supervision  |  GotoKnow  |  Facebook :  ศรีนนท์ ปฐมเจดีย์
 e-Album  :  My gallory  |  picasa web album
 Web-Site   :  เครือข่ายเพื่อนร่วมเรียน BTU
  Wisdom Cyber Resource เว็ปไซต์ประกอบการอบรมการใช้แหล่งเรียนรู้

        เอกสารงานวิจัยผลการอบรม Krutube Chanel สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แยกเป็น 2 ไฟล์ ส่วนนำและฉบับเต็ม  

งานที่รับผิดชอบ

@ กสุ่มสาระฯการงานฯ(คอมพิวเตอร์)สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

# รูปแบบการนิเทศทางไกลฯ 
   (Best Practice


บทความ / แนวคิดแผนนิเทศ / เครื่องมือนิเทศ