ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์

เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

 • symposium วันที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 9.00–12.00 น.        ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet กิจกรรม symposium ในการประชุมคณะกรรมการ การคัดเลือกผลงานผลงานกิจกรรม ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2564 21:15 โดย Webmaster Supervisory
 • การประเมินรางวัลพระราชทาน'64 วันที่ 13 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น.        ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำป ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2564 00:07 โดย Webmaster Supervisory
 • ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน'64 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2564 21:34 โดย Webmaster Supervisory
 • การประเมินรางวัลพระราชทาน'63 การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2564 00:05 โดย Webmaster Supervisory
 • ประชุม ศธ.ภาค 4 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563         การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค​ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค​ 4 ณ​ โรงแรมเมธาวลัย​ ชะอำ​ เพชรบุร ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 18:52 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »การสื่อสาร

 Tel.      :  081-9249808
 e-mail     :  srinon@hotmail.com | phatnon@gmail.com | srinon97@gmail.com
 Social Network/Blog   :  Art's Supervision  |  GotoKnow  |  Facebook :  ศรีนนท์ ปฐมเจดีย์
 e-Album  :  My gallory  |  picasa web album
 Web-Site   :  เครือข่ายเพื่อนร่วมเรียน BTU
  Wisdom Cyber Resource เว็ปไซต์ประกอบการอบรมการใช้แหล่งเรียนรู้

เอกสาร/ชิ้นงาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/nCtD8re2_iffgTxeUMy2-1000x1000.jpg   https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/qcgvPre2_B7XEZxDSj7i-1000x1000.jpgงานที่รับผิดชอบ
@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
@ กลุ่มสาระศิลปะฯ
@ กสุ่มสาระฯการงานฯ(คอมพิวเตอร์)

สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ
# รูปแบบการนิเทศทางไกลฯ 
   (Best Practice

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ > คลิก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพกิจกรรมการประเมิน
 ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 ปีการศึกษา 2561 
- นักเรียน  > คลิก  
- สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด คลิก 
 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
 ปีการศึกษา 2559 > คลิก
 ปีการศึกษา 2558 > คลิก
 ปีการศึกษา 2557 > คลิก 
 ก่อนปีการศึกษา 2557 > คลิก 

คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาภาค 4
ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 4 
    วันที่ 14-15 ต.ค. 63 > คลิก 
    วันที่ 1 ต.ค. 63 > คลิก 
    วันที่ 17 ก.ย. 62 > คลิก 
    วันที่ 14 - 15 พ.ค.62 > คลิก
    วันที่ 4 เม.ย.62 > คลิก   
    ภาพข่าว > คลิก 


ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
30 ธ.ค. 2563 22:24
Ċ
Webmaster Supervisory,
31 ส.ค. 2556 03:53
Comments