อนนท์ ศรีพิพัฒน์

เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

กิจกรรมการนิเทศ

 • ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 30 กันยายน 2562        เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา         ประเม ...
  ส่ง 1 ต.ค. 2562 01:19 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • 25 กันยายน 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562        ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2562 04:18 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศธ.ภาค 4 17 กันยายน 2562         ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 4 ณ นันทชาติรีสอร์ท สมุทรสงคราม 
  ส่ง 18 ก.ย. 2562 19:19 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ตัดต่อทำคลิป วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562        เป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การใช้สื่อไอซีทีบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษท ...
  ส่ง 11 ก.ย. 2562 02:23 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สัมมนาที่เอวาน่า 19 - 21 มิถุนายน 2562         การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินใหม่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 23:10 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมปฏิบัติการ วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562         การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ เพชรบุรี @ ระเบียบกระทรวงศึกษาธ ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2562 02:07 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศึกษาธิการภาค 4 4 เมษายน 2562         ร่วมประชุมพิจารณาร่างการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 4         ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงค ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 22:42 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »การสื่อสาร

 Tel.      :  081-9249808
 e-mail     :  srinon@hotmail.com | phatnon@gmail.com | srinon97@gmail.com
 Social Network/Blog   :  Art's Supervision  |  GotoKnow  |  Facebook :  ศรีนนท์ ปฐมเจดีย์
 e-Album  :  My gallory  |  picasa web album
 Web-Site   :  เครือข่ายเพื่อนร่วมเรียน BTU
  Wisdom Cyber Resource เว็ปไซต์ประกอบการอบรมการใช้แหล่งเรียนรู้

        เอกสารงานวิจัยผลการอบรม Krutube Chanel สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แยกเป็น 2 ไฟล์ ส่วนนำและฉบับเต็ม  

งานที่รับผิดชอบ

@ กสุ่มสาระฯการงานฯ(คอมพิวเตอร์)สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

# รูปแบบการนิเทศทางไกลฯ 
   (Best Practice


บทความ / แนวคิดแผนนิเทศ / เครื่องมือนิเทศ