อนนท์ ศรีพิพัฒน์

เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

กิจกรรมการนิเทศ

 • ประชุมปฏิบัติการ 14-15 พฤษภาคม 2562         การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ เพชรบุรี @ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด ...
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศึกษาธิการภาค 4 4 เมษายน 2562         ร่วมประชุมพิจารณาร่างการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 4         ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงค ...
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ปฏิบัติภารกิจ
  ส่ง 14 ต.ค. 2559 20:28 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • รักษ์ภาษาไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2559         การแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559" ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมือง ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 21:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประเมิน Best สพม.9
  ส่ง 27 ก.พ. 2559 08:27 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • กิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2558 การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มจังหวัดที่ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2561 02:54 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Bike For Dad วันที่ 11 ธันวาคม 2558         ปฏิบัติหน้าที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณ จุดโพธิ์ทอง อ.เม ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2558 19:58 โดย พรทิพย์ นิลวัตถา
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »การสื่อสาร

 Tel.      :  081-9249808
 e-mail     :  srinon@hotmail.com | phatnon@gmail.com | srinon97@gmail.com
 Social Network/Blog   :  Art's Supervision  |  GotoKnow  |  Facebook :  ศรีนนท์ ปฐมเจดีย์
 e-Album  :  My gallory  |  picasa web album
 Web-Site   :  เครือข่ายเพื่อนร่วมเรียน BTU
  Wisdom Cyber Resource เว็ปไซต์ประกอบการอบรมการใช้แหล่งเรียนรู้

        เอกสารงานวิจัยผลการอบรม Krutube Chanel สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แยกเป็น 2 ไฟล์ ส่วนนำและฉบับเต็ม  

งานที่รับผิดชอบ

@ กสุ่มสาระฯการงานฯ(คอมพิวเตอร์)สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

# รูปแบบการนิเทศทางไกลฯ 
   (Best Practice


บทความ / แนวคิดแผนนิเทศ / เครื่องมือนิเทศ