กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.อนนท์


ประชุมปฏิบัติการ

โพสต์20 พ.ค. 2562 18:40โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2562 18:59 ]


14-15 พฤษภาคม 2562 

        การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ เพชรบุรี 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/_draft_post/%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%844-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/_draft_post/%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%844-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/prachumptibatikar/60509188_2121170161265093_3635732280405655552_n.jpg

@ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก

@ ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาธิการภาค ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ > คลิก 

ศึกษาธิการภาค 4

โพสต์16 เม.ย. 2562 19:53โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2562 19:08 ]


4 เมษายน 2562 

        ร่วมประชุมพิจารณาร่างการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
        ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเวอร์ตัน โฮเทล เมือง สมุทรสงคราม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/sthphakh4/56352678_2565179006844714_8729652347745075200_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/sthphakh4/56862337_2564553690240579_1047434419167559680_n.jpg


@ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก

ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาธิการภาค ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งฯ > คลิก

หมายเหตุ : มีการปรับชื่อศึกษาธิการภาค 5 เป็นศึกษาธิการภาค 4 

ปฏิบัติภารกิจ

โพสต์14 ต.ค. 2559 20:28โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1412398712122755?pnref=story

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1412408698788423?pnref=story

รักษ์ภาษาไทย

โพสต์25 มิ.ย. 2559 20:54โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2559 21:09 ]

วันที่ 18 มิถุนายน 2559

        การแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559" ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมือง จ.นครปฐม  กิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่
        - การเขียนเรียงความ ม.ต้น ประเด็น "พระราชปณิธานมุ่งมั่น ส่งเสริมการศึกษา...เพื่อพัฒนาประเทศ"
        - การเขียนเรียงความ ม.ปลาย ประเด็น "ทรงสืบสานศิลปะการแสดงของไทย"
        - แต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ม.ต้น จำนวน 4 บท ประเด็น "ป่ารักน้ำ ...พระราชปณิธานคืนความชุ่มชื่นสู่แผ่นดิน" 
        - แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ม.ปลาย จำนวน 4 บท ประเด็น "ทรงเป็นที่พึ่งของพสกนิกร...เป็นต้นแบบแห่งการให้"
        - อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ม.ต้น 
        - คัดลายมือตัวอักษณแบบกระทรวงศึกษาธิการ ม.ต้น และ ม.ปลาย
        - เขียนตามคำบอก ม.ต้น และ ม.ปลาย

คณะกรรมการจากทีมสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
000 คณะกรรมการจากทีม เพาะช่าง

ประเมิน Best สพม.9

โพสต์27 ก.พ. 2559 08:26โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2559 08:27 ]

https://www.facebook.com/srinon97/media_set?set=a.1222514937777801.1073741850.100000579198270&type=3&pnref=story

กิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2558

โพสต์12 ม.ค. 2559 06:25โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 02:54 ]

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 
กลุ่มจังหวัดที่ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร) 
      
           คำสั่ง > คลิก
            กำหนดการประเมิน > คลิก

วันที่ 12 มกราคม 2559
        การประเมิน คณะที่ 5 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มจังหวัดที่ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร) ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดระหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
        ปรัชญา : เด็กเล็กเบิกบาน วิชาการก้าวหน้า เยาวชนพัฒนา ปวงประชาร่วมใจ / 
        วิสัยทัศน์ : ไหว้สวย มารยาทงาม มีวินัย ก้าวไกลสู่อาเซียน / 
        อัตลักษณ์ : ไหว้สวย / 
        เอกลักษณ์ : โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) 

https://goo.gl/photos/FybjdZNHSpK13rJV8

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1193504490678846?pnref=story

วันที่ 13 มกราคม 2559
        การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ณ โรงเรียนอนุบาลสิรินทร์ ลำลูกกา อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี  
        วิสัยทัศน์ : จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
        อัตลักษณ์ : มารยาทงามตามแบบไทย 
        เอกลักษณ์ : อบอุ่นดั่งบ้าน ประสานใส่ใจ ปลอดภัยดูแล (We Care)

https://goo.gl/photos/jnUHnKLsYzQi56XL7

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1194670227228939

วันที่ 14 มกราคม 2559
        โรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร ปฐมวัยและประถมศึกษา อ.เมือง จ.นครปฐม  
        ปรัชญา : ปัญญาดี รู้วิถีวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล / 
        วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบริการวิชาการที่เป็นแบบอย่าง มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานของศิลปะและความเป็นไทย เพื่อความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี / 
        อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์ ทันสมัย ไทยแท้ / 
        เอกลักษณ์ : โรงเรียนแห่งความสุขและสรางสรรค์

https://goo.gl/photos/eACYktYkLXua4EKa8

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1194675513895077?pnref=story

วันที่ 19 มกราคม 2559
        โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
        ปรัชญา : ความรู้ คู่ความดี 
        วิสัยทัศน์ : วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย รู้จักใช้เทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ รักษ์สุขอนามัย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 
        อัตลักษณ์ : รักษ์สุขอนามัย ทักทายไหว้กัน วันพระตักบาตร 
        เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

https://goo.gl/photos/5o7YPfmfnu7dAE1XA

วันที่ 20 มกราคม 2559
        โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
        ปรัชญา : โรงเรียนเชื่อว่าการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักการศึกษาปฐมวัย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Learning by doing เด็กเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ผ่านโครงงาน หรือ Project Based Learning ด้วยการมุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะการคิด ทักษะเบื้องต้นและทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม มีความใฝ่รู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบ Phonics
        วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ศักยภาพสูงสุดในทุกด้าน มุ่งส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี มีมารยาท ใฝ่เรียนรู้ วินัยดี คิดเป็น ทักษะภาษาอังกฤษดี ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือ โรงเรียน-ผู้ปกครอง ยึดหลักPDCA พัฒนาบุคลากรครูให้เต็มศักยภาพ มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย ครู-ผู้ปกครอง-ชุมชน
        อัตลักษณ์ : พัฒนาการเน้น เด่นภาษาอังกฤษ
        เอกลักษณ์ : มุ่งส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นเลิศ

https://goo.gl/photos/3B2cX4ybfoDKM5gD8

Bike For Dad

โพสต์12 ธ.ค. 2558 19:56โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2558 19:58 ]

วันที่ 11 ธันวาคม 2558

        ปฏิบัติหน้าที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ณ จุดโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เส้นทางปั่นจักรยานเริ่มต้นบริเวณศาลากลางจังหวัด มุ่งหน้าไปทางแยกหนองขาหยั่ง , เลี้ยวขวาไปตามถนนเพชรเกษม , เข้าถนนเทศา บริเวณแยกหอนาฬิกา , ถึงแยกโพธิ์ทอง ถนนหน้าพระ , เข้าถนนซ้ายพระ ผ่านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งภายในจะมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นไปทางถนนหลังพระ , เข้าถนนราชดำเนิน หรือถนนต้นสน , เลี้ยวขวาบริเวณวงเวียนน้ำพุสนามจันทร์ ไปตามถนนหน้าวัง แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกกั่งบ๊วยเข้าพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งจะมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลังจากนั้นออกจากพระราชวังสนามจันทร์ ผ่านมหาวิทยาลัยศิลปากร แยกมาลัยแมน และเลี้ยวขวาแยกหนองขาหยั่ง เพื่อกลับไปสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดจังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

วันที่ 12 ธันวาคม 2558

        ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกภาพ รายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2902/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำเนื้อหาหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ลงวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
        การพิจารณาคัดเลือกภาพประกอบด้วย ภาพลงทะเบียน รับพระราชทานเสื้อ รับพระราชทานเข็มกลัด และภาพประมวลภาพประทับใจ ซึ่งประกอบด้วยภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความจงรักภักดี, ครอบครัวเดียวกัน, รวมพลังสามัคคี, เกื้อกูลมีน้ำใจ, มิตรภาพและรอยยิ้ม และภาพที่ใช้ใน Template 6 เรื่อง ได้แก่ ภาพแผนที่เส้นทาง / ภาพบุคคลให้สัมภาษณ์ / ภาพระยะใกล้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรม / ภาพบรรยากาศขบวนปั่นที่ผ่านสถานที่สำคัญ (Land Mark) เป็นภาพมุมกว้าง / ภาพที่โฟกัสให้เห็นผู้ปั่นที่มีบรรยากาศสถานที่สำคัญ เป็นมุมภาพกว้างให้เห็นความยาวของขบวนปั่นในมุมกล้องที่ไม่ซ้ำกัน มีความหลากหลาย / ภาพระยะใกล้ของผู้ร่วมปั่นที่โดดเด่น เช่น อายุน้อย อายุมาก แฟนซึ ครอบครัว

Bike For Dad

กรรมการคัดเลือก

โพสต์24 พ.ย. 2558 04:04โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2558 05:31 ]

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1167858369910125?pnref=story
https://www.facebook.com/srinon97/posts/1167629799932982?pnref=story

23 พฤศจิกายน 2558 

    สนองเบื้องยุคลบาท เป็นกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ได้รับการต้นรับเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานของโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ คณะครูและนักเรียน


การประกวดสื่อ

โพสต์23 ก.ย. 2558 00:28โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2558 02:32 ]

วันที่ 19 กันยายน 2558

        เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ณ ห้องประชุม สพม. 9  อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี 

ประเภทของการประกวด : 
    1. สื่อสิ่งพิมพ์
    2. สื่อเทคโนโลยี
    3. สื่อผสมหรืออื่น ๆ

รางวัล : 
    1. ระดับ Platinum เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3000 บาท
    2. ระดับ Gold เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2000 บาท
    3. ระดับ Silver เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1000 บาท
    4. ระดับ Bronze เกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท
    5. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร

เกณฑ์คะแนน :   
    ดีเยี่ยม (Platinum)        ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
    ดีเด่น (Gold)                ได้คะแนน 70 - 79 คะแนน
    ดี (Silver)                    ได้คะแนน 60 - 69 คะแนน
    สร้างสรรค์ (Bronze)      ได้คะแนน 50 - 59 คะแนน
    ส่งเสริม ชมเชย             ได้คะแนน 59 คะแนนลงมาทบทวนบทบาทโรงเรียนในฝัน สพม.9

โพสต์9 ก.ย. 2558 23:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2558 23:09 ]

วันที่ 9 กันยายน 2558

        การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวิชาการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจและกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : การทบทวนบทบาท ภารกิจและกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน การสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ / การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา / การวางแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนในฝัน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพวิชาการโรงเรียนในฝัน 

1-10 of 31