ติดตามตรวจสอบ56

โพสต์18 มิ.ย. 2556 03:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2560 23:37 โดย พรทิพย์ นิลวัตถา ]
    คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 คณะที่ 5 นำโดยนายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผ.อ. สพป.นฐ.2, นายปัญญา บัววัจนา ผอ.โรงเรียนวัดบัวหวั่น, นางสาววิไล วาราชะนนท์ ผอ.โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ, นางศิวิไล ทีคำ ผอ.โรงเรียนวัดลานคา, นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์  และ นายสมชาย พูลศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2  ปฏิบัติการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามกำหนดการ ดังนี้

    17 มิถุนายน 2556  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 
    18 มิถุนายน 2556  โรงเรียนวัดโคกเขมา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
    24 มิถุนายน 2556  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


ติดตามตรวจสอบคณะที่5


17 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนบ้านพาดหมอน อ.สามพราน จ.นครปฐม
18 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนไผ่หลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
25 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนวัดเชิงเลน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ตรวจสอบคุณภาพบ้านพาดหมอน/วัดไผ่หลวง/วัดเชิงเลน


Comments