ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์30 ก.ย. 2562 22:07โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2563 23:54 ]

30 กันยายน 2562

        เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2  
        ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก (ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ไพศาลประชานุกูล อ.สามพราน จ.นครปฐม)


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein/71148151_2514744905420287_5522678938737836032_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/pramein/71201234_2514752605419517_4329063735692886016_o.jpg

Comments