การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์6 ม.ค. 2563 19:14โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 00:51 ]

วันที่ 6 มกราคม 2563

        ร่วมการประชุมวางแผนกำหนดการประเมิน ณ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ในฐานะเป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับกลุ่มจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดที่ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร) ประจำปีการศึกษา 2562
        - หนังสือเชิญประชุม > คลิก
        - คำสั่งศูนย์ประสานงานการคัดเลือกฯ > คลิก 
        คณะที่ 8 คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
    1. นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ
    2. นางวาสนา นควรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นนทบุรี เขต 1 กรรมการ
    3. นายมานะ ชื่นค้า ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการ
    4. นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ
    5. นางสาวนิภารัตน์ เชื้อชาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการ
    6. นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 3 กรรมการ
    7. นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
        - กำหนดการประเมิน > คลิก 


วันที่ 21 มกราคม 2563  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ > คลิก 

https://www.facebook.com/srinon97/posts/3158168117545797


    - เว็บไซต์โรงเรียนสมุทรปราการ > คลิก 
    - Face Book โรงเรียนสมุทรปราการ > คลิก 
    - อัลบั้มภาพ > คลิก 
    - คลิปการแสดงศักยภาพของนักเรียน > คลิก วันที่ 23 มกราคม 2563  สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (สพม.เขต 4)

https://www.facebook.com/srinon97/media_set?set=a.3162620233767252&type=3

    - เว็บไซต์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม > คลิก 
    - Face Book โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลิก 
    - คลิปการแสดงศักยภาพของนักเรียน > คลิก Ċ
Webmaster Supervisory,
6 ม.ค. 2563 19:14
Comments