รักษ์ภาษาไทย

โพสต์25 มิ.ย. 2559 20:54โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 22:41 ]


วันที่ 18 มิถุนายน 2559

        การแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559" ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมือง จ.นครปฐม กิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่
- การเขียนเรียงความ ม.ต้น ประเด็น "พระราชปณิธานมุ่งมั่น ส่งเสริมการศึกษา...เพื่อพัฒนาประเทศ"
- การเขียนเรียงความ ม.ปลาย ประเด็น "ทรงสืบสานศิลปะการแสดงของไทย"
- แต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ม.ต้น จำนวน 4 บท ประเด็น "ป่ารักน้ำ ...พระราชปณิธานคืนความชุ่มชื่นสู่แผ่นดิน"
- แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ม.ปลาย จำนวน 4 บท ประเด็น "ทรงเป็นที่พึ่งของพสกนิกร...เป็นต้นแบบแห่งการให้"
- อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ม.ต้น
- คัดลายมือตัวอักษณแบบกระทรวงศึกษาธิการ ม.ต้น และ ม.ปลาย
- เขียนตามคำบอก ม.ต้น และ ม.ปลาย 
คณะกรรมการจาก
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/x-nnth/substance-in-school/raksphasathiy/S__22364165.jpg?attredirects=0
คณะกรรมการจาก
ทีมเพาะช่างComments