รักษ์ภาษาไทย

โพสต์25 มิ.ย. 2559 20:54โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2559 21:09 ]
วันที่ 18 มิถุนายน 2559

        การแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559" ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมือง จ.นครปฐม  กิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่
        - การเขียนเรียงความ ม.ต้น ประเด็น "พระราชปณิธานมุ่งมั่น ส่งเสริมการศึกษา...เพื่อพัฒนาประเทศ"
        - การเขียนเรียงความ ม.ปลาย ประเด็น "ทรงสืบสานศิลปะการแสดงของไทย"
        - แต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ม.ต้น จำนวน 4 บท ประเด็น "ป่ารักน้ำ ...พระราชปณิธานคืนความชุ่มชื่นสู่แผ่นดิน" 
        - แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ม.ปลาย จำนวน 4 บท ประเด็น "ทรงเป็นที่พึ่งของพสกนิกร...เป็นต้นแบบแห่งการให้"
        - อ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ม.ต้น 
        - คัดลายมือตัวอักษณแบบกระทรวงศึกษาธิการ ม.ต้น และ ม.ปลาย
        - เขียนตามคำบอก ม.ต้น และ ม.ปลาย

คณะกรรมการจากทีมสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
000 คณะกรรมการจากทีม เพาะช่าง

Comments