อรวรรณ ริ้วไสว


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.อรวรรณ

 • ศึกษาวัดพระนอน 24 สิงหาคม  2560  วัดพระพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน)  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฎว่าสร้างขึ้นเมื่อไร สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยา                                                                       
  ส่ง 30 ส.ค. 2560 00:02 โดย อรวรรณ ริ้วไสว
 • พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559        นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมกับนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว, นางสาวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าประชุมปฎิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 20:10 โดย อรวรรณ ริ้วไสว
 • อำลาวัดพระมอพิสัย  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559        ขอแสดงความยินดีที่นางสาวณัฏฐนิช  กาลพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมอพิสัย เข้าเยี่ยมเยือนและอำลากับนายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์  ในวาระที่ได้เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคาร อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 19:09 โดย อรวรรณ ริ้วไสว
 • วัดลำพญา บ้านนราภิรมย์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559         นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มบางเลนใต้  เข้าประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับครูโรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) และโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 20:38 โดย อรวรรณ ริ้วไสว
 • นิเทศติดตาม EBE 0
  ส่ง 18 พ.ย. 2559 19:31 โดย อรวรรณ ริ้วไสว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 chant   
 รายงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคูณธรรม จริยธรรมเด่นโรงเรียนบ้านคลองโยง >>> คลิก 
 บทความภาษาอังกฤษ >>> คลิก 
 การสอนด้วยโครงงาน  >>> คลิก 
Best Practice  คลิก

งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
@ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯการสื่อสาร

Tel. : 081-3820427
e-mail  : chenaaew@gmail.com
Social Network : Face Book