กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.อรวรรณ

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

ปรับเปลี่ยนวิถี

โพสต์8 มี.ค. 2562 20:12โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2562 02:25 ]


8 มีนาคม 2562 

        ถือฤกษ์ดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษาป้ายแดง ณ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ·

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2163708223720062&type=3


ศึกษาวัดพระนอน

โพสต์29 ส.ค. 2560 23:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 01:27 ]

24 สิงหาคม  2560

        วัดพระพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน)  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฎว่าสร้างขึ้นเมื่อไร สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์18 พ.ย. 2559 19:13โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 01:26 ]

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

        นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมกับนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว, นางสาวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าประชุมปฎิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2อำลาวัดพระมอพิสัย

โพสต์18 พ.ย. 2559 19:09โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 01:24 ]


 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

        ขอแสดงความยินดีที่นางสาวณัฏฐนิช  กาลพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมอพิสัย เข้าเยี่ยมเยือนและอำลากับนายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  และคณะศึกษานิเทศก์  ในวาระที่ได้เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคาร อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยาวัดลำพญา บ้านนราภิรมย์

โพสต์18 พ.ย. 2559 19:04โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 01:22 ]


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

        นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มบางเลนใต้  เข้าประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับครูโรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) และโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/xr-wrrn/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-xr-wrrn/wadlaphyabannraphirmy/15151152_1291294120934391_161926920_n.jpg?attredirects=0

นิเทศติดตาม EBE

โพสต์22 ส.ค. 2559 21:50โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2559 19:31 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

0

พี่รับน้อง

โพสต์9 ม.ค. 2559 23:30โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 00:37 ]

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

        ประทับใจกับพี่ ๆ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2 

1-7 of 7