พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์18 พ.ย. 2559 19:13โดยอรวรรณ ริ้วไสว   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2559 20:10 ]

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

        นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมกับนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว, นางสาวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าประชุมปฎิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2


000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Comments