พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์18 พ.ย. 2559 19:13โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 01:26 ]
 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

        นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมกับนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว, นางสาวเกริน  ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าประชุมปฎิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2Comments