ศึกษาวัดพระนอน

โพสต์29 ส.ค. 2560 23:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 01:27 ]
24 สิงหาคม  2560

        วัดพระพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน)  จังหวัดเพชรบุรี  เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฎว่าสร้างขึ้นเมื่อไร สันนิษฐานว่าสร้างสมัยอยุธยาComments