วัดลำพญา บ้านนราภิรมย์

โพสต์18 พ.ย. 2559 19:04โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 01:22 ]

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

        นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ  ริ้วไสว  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มบางเลนใต้  เข้าประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับครูโรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) และโรงเรียนบ้านนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/xr-wrrn/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-xr-wrrn/wadlaphyabannraphirmy/15151152_1291294120934391_161926920_n.jpg?attredirects=0

Comments