ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


พัฒนางาน พัฒนาตน

โพสต์9 ส.ค. 2561 23:46โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต ]

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

        กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 จัดประชุมอบรมและปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 เพื่อพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม PLC 


https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1077654012384076

อบรมผ่านระบบทางไกล ปฐมวัย # 2

โพสต์21 ก.ค. 2561 05:26โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2561 00:08 ]

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย

ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1725715184149023

ชมอัลบั้มภาพต้นทางคลิกที่ภาพ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1325282677605340&id=100003708606063

https://www.facebook.com/nanthiya.kheawchan/posts/1728030497317111

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-7/37568297_1920426107980008_2395034202752942080_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/xbrmphanrabbthangkil2/36915060_1600946816695526_5301700899968647168_o.jpg

21 ก.ค. 2561 (ภาคเช้า) > คลิก 
21 ก.ค. 2561 (ภาคบ่าย) > คลิก
22 ก.ค. 2561 (ภาคเช้า) > คลิก 
22 ก.ค. 2561 (ภาคบ่าย) > คลิก

ระบบประกันคุณภาพภายใน

โพสต์14 ก.ค. 2561 00:34โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 03:34 ]


วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

สพป.นครปฐมเขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานวางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบในลักษณะ Online
ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา จ.นครปฐม

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารและครู จำนวน 30 โรงเรียน

แหล่งข้อมูลต้นทาง > คลิกวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ประชุมเตรียมความพร้อม
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

แหล่งข้อมูลต้นทาง > คลิกกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 

PLC ถอดบทเรียน NT/O-NET

โพสต์9 ก.ค. 2561 19:51โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 22:29 ]


วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ได้ประชุมสัมมนาปฏิบัติการ
สรุปผลการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.1 และ ป.3
ณ Mind resort จ.ชลบุรี

ประเด็นปัญหา/การแก้ไข (เชิงระบบ การสื่อสาร)
ผลสัมฤทธิ์ (การปรับรูปแบบ/แนวทาง การยกระดับผลสัมฤทธิ์)
บูรณาการกระบวนการนิเทศ


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/O-NET61_p6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/O-NET61_m3.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/2018-07-11_10-38-47.jpg

เตรียมพร้อมสอบ O-NET 2561 > คลิกสื่อประกอบการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET
ประจำปีการศึกษา 2561https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/36899975_10214733470442453_8113875593663086592_n.jpg?attredirects=0 สารสนเทศ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 > คลิก
 สารสนเทศ NT ชั้น ป.3 > คลิก
 สารสนเทศ (การอ่าน) ชั้น ป.1 > คลิก

 รวมข้อสอบ พร้อมเฉลย การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปี 2555-2559 > คลิกขับเคลื่อนคุณธรรม

โพสต์6 ก.ค. 2561 22:15โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2561 07:31 ]

7 กรกฎาคม 2561

การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม

สพป.นครปฐม เขต 2

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1039198142896330.1073741857.259681234181362&type=1&l=089eaab67f

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1039539342862210https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1039524502863694กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมของสถานศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 2
ปี พ.ศ. 2561

อบรมการใช้เอกสารประจำชั้นปฐมวัย

โพสต์4 ก.ค. 2561 02:54โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


4 กรกฎาคม 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
อบรมการใช้เอกสารประจำชั้น
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2560
 สมาคมวิชาชีมครูปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2

ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

อัลบั้มภาพ คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-7/2018-07-04_14-00-10.jpg


อัลบั้มของ งานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-7/2018-07-04_14-33-25.jpg


ประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์19 มิ.ย. 2561 22:44โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2561 05:50 ]


การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

(สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต้นทางได้ โดยการคลิกที่ภาพ)

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1021274121355399

คลิกที่เครื่องหมาย YouTube เพื่อดูบน YouTube


การบรรยาย
"โรงเรียนคุณธรรม หัวใจของการพัฒนาสถานศึกษา 4.0"
โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
(เผยแพร่เมื่อ 25 เม.ย.2560)


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร
โรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
เผยแพร่เมื่อ 18 ต.ค.2559 คลิก 

นิเทศโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์12 มิ.ย. 2561 01:19โดยพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2561 03:52 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม
โดยคณะนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

(สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต้นทางได้ โดยการคลิกที่ภาพ)


https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.1946951472261572.1073742125.100008402139866&type=3

อบรมผ่านระบบทางไกล(ปฐมวัย)

โพสต์5 มิ.ย. 2561 04:02โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2561 05:21 ]

วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2561


การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ ระดับปฐมวัย

ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/2018-06-05_17-57-29.jpg

อัลบั้มภาพ > คลิก

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โพสต์1 มิ.ย. 2561 23:11โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2561 01:54 ]

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

โครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายในเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ประจำปี 2561
ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม 

        นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 50 ราย และเชิญนางมะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ชมภาพเพิ่มเติมhttps://photos.app.goo.gl/Fyahp9t3WjICcBM52


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668980206489732&id=100001333058907

 ชมภาพเพิ่มเติม > คลิก

 กรอบการประเมินผล และการรายงาน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

 คู่มือตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2 และคู่มือฯ สำหรับสถานศึกษานำไปแก้ไขปรับให้เป็นคู่มือฯ สำหรับสถานศึกษานั้น ๆ > คลิก

 เอกสารประกอบการจัดประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก
    - คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [word] > คลิก
    - คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [PDF] > คลิก
    - เอกสารแนบเพิ่มเติม (ตารางคำอธิบายเกณฑ์ตัวชี้วัด 1.3 O-NET) เกณฑ์คะแนนo-net > คลิก 
    - Power Point บรรยายพิเศษ ผอ.กพร. > คลิก
    - Power Point ตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 + ชี้แจงตัวชี้วัด ม.44 – 2561 > คลิก

 การประชุมทางไกลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ปี 2561 (23 มี.ค. 2561)

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2

1-10 of 252