ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

โพสต์7 ธ.ค. 2561 07:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 22:33 ]


7 ธันวาคม 2561

        การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศฯ ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

        สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน 

วัตถุประสงค์ : 
    เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การดำเนินงานได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเข้าร่วมในการประชุมฯ ทั้งสิ้น 122 คน จากสถานศึกษา 122 โรงเรียน

กิจกรรม : 
    การให้ความรู้ จากคณะวิทยากร ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
    การรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Conference “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ตามนโยบายของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/15441728317137139243750874147415.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/15441728287762951934521175284602.jpg

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : 
    ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ DLTV การสร้างเครือข่าย การติดตาม นิเทศ และประเมินผลงาน 

แหล่งข้อมูล/สื่อ/เอกสารเพิ่มเติม 
    ธุรการงานโรงเรียน โดยกลุ่มนิเทศฯ > คลิก
    คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน > คลิก 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANDUYj3T4Dh8A0M&cid=DFBA0ED4F9C94066&id=DFBA0ED4F9C94066%217669&parId=root&o=OneUp

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/47684613_2465694616790931_2614303042106818560_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/48056227_2465694716790921_3629049040710139904_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/47426971_2465695086790884_3545946478709047296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/47683899_2465695193457540_8710058758480330752_n.jpg


ขอบคุณภาพจากโพสท์ของ Suvimol Naka 

พัฒนาศักยภาพ ICT

โพสต์30 พ.ย. 2561 20:26โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2561 22:10 ]แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในประเด็น การใช้ QR Code
        รหัสคิวอาร์ (อังกฤษ: QR Code ย่อจาก Quick Response Code) หรือ คิวอาร์โค้ด เป็นเครื่องหมายการค้าของบาร์โค้ดเมทริกซ์ (หรือบาร์โค้ดสองมิติ) เดิมออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในญี่ปุ่น บาร์โค้ดเป็นป้ายสำหรับให้เครื่องอ่านด้วยแสงที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่ตัวรหัสติดอยู่ รหัสคิวอาร์มีมาตรฐานของหลักการเข้ารหัส 4 แบบ (ตัวเลข อักขระอักษรเลข ไบต์/เลขฐานสอง และคันจิ) สำหรับเก็บข้อมูลดิบ
        รหัสคิวอาร์ยังเป็นที่นิยมนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากความสามารถในการอ่านเร็วและพื้นที่เก็บข้อมูลที่มากกว่าเมื่อเทียบกับบาร์โค้ดรหัสผลิตภัณฑ์สากล รหัสคิวอาร์นำมาใช้ในการตามรอยผลิตภัณฑ์ การระบุสิ่งของ การระบุเวลา การจัดการเอกสาร และการตลาดทั่วไป
        รหัสคิวอาร์ประกอบด้วยมอดูลสีดำ (จุดสี่เหลี่ยม) จัดวางในกริดบนพื้นหลังสีขาว ซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมืออ่านภาพ (เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องสแกน เป็นต้น) และประมวลผลด้วยกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดรี้ด-โซโลมอน จนกระทั่งภาพถูกแปลความหมายอย่างเหมาะสม และถอดออกมาจากรหัสที่นำเสนอเป็นภาพในแนวตั้งและแนวนอนจนได้ข้อมูลที่ต้องการ
        โดยปกติแล้วการเอามาใช้นั้น จะใช้กับการกับการเข้าเว็บไซต์ที่มีชื่อยาว ๆ หรือยากต่อการจดจำ โดยเราเพียงมีแอพพลิเคชันที่สามารถอ่าน QR Code ได้ เช่น Scan for iOS หรือ QR Droid เปิดแล้วไปจ่อกับสัญลักษณ์ QR Code แอพนั้นก็จะทำการอ่านค่าและถอดรหัสเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
        QR Code เราสามารถสร้างได้เองโดยเข้าเว็บไซต์ QR Code Kaywa หรือ goqr
        QR Code ที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นจะอยู่ในรูปแบบเพียงขาวกับดำ แต่ในทุกวันนี้ QR Code นั้นสามารถออกแบบออกมาในรูปแบบสี รวมทั้งออกแบบให้เป็นรูปโลโก้ตามที่เราต้องการแทรกไว้ใน QR Code เพื่อให้ดูน่าสนใจและดึงดูดการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ภาพจาก aminategroup


ภาพจาก seedwalker

ภาพจาก prepressure


เอกสารเพิ่มเติม

- ความหลากหลายของคิวอาร์โค้ด > คลิก
- บทความแนะนำการสร้างคิวอาร์โค้ด > คลิกการสร้าง google form > คลิก

คลิปสาธิต
    - การสร้างข้อสอบออนไลน์+ตรวจคำตอบด้วย Google Form > คลิก 
    - การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ > คลิก
    - การสร้างฟอร์ม ลงทะเบียน และเชื่อมต่อไปยัง google sheet > คลิก

ข้อมูลเพิ่มเติม
    - การใช้ google form > คลิก
    - วิธีการใช้ Google Form > คลิก
    - การใช้ Google Site > คลิกพัฒนาสื่อยกระดับ

โพสต์6 พ.ย. 2561 00:52โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 05:36 ]


วันที่ 4-5 พ.ย. 61 

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 จัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการจัดทำสื่อทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
        ณ กุลนที รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม 
        เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอน นำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น


 อัลบั้มภาพ > คลิก

เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัด 
        วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 คลิก 
        วิชาภาษาไทยระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาภาษาไทยระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnasux/EngP6.jpg


ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์ 61

โพสต์31 ต.ค. 2561 02:31โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต ]

เตรียมสอบ O-NET ป.6 > 2 ก.พ. 62
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ykradabkhyabphl/rt61.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ykradabkhyabphl/NT61.jpg

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

        กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ได้ประชุมประจำเดือน เตรียมความพร้อมในการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/61 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่าน การเขียน NT, O-NET

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1136275146521962?__xts__[0]=68.ARBKJefdqH3-RdOu1MM1XBm7zh3RPd7x3KAeVGgv4GbBgATHXnoFGfae2baAwwH3a16GWSnxGQ1-KU_wiQj1KfbOI4NFKb6XbDvOPZSXzAGRhOhlxbI9o-9Bjg7gp3tcNpAN0nJc1WP4rskqDBzICzK50YgOni5wdA6bE-kif7UB-5kUY5dgmD7Dsrf31ZhegrHW7q4yVKLQG-pnGpo0YaT6V5E&__tn__=-R


- เว็บเพจ กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ > คลิก 

เว็บเพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก

- รายงานผล O-NET สพป.นฐ.2 > คลิก  

สารสนเทศ เปรียบเทียบ ปี 2559 : 2560
 O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 > คลิก
 NT ชั้น ป.3 > คลิก
 การอ่าน (RT) ชั้น ป.1 > คลิก

คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Standardized item Bank System : SIBS) คู่มือสำหรับผู้ใช้ระดับโรงเรียน คลิก

- คลังข้อสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/O-NET61_p6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/O-NET61_m3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/2018-07-11_10-38-47.jpg

เตรียมพร้อมสอบ O-NET 2561 > คลิกสื่อประกอบการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET
ประจำปีการศึกษา 2561


ระบบสอบออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อวิชาที่เปิดสอบ  คู่มือการใช้งาน  คลิกเพื่อเข้าสอบ
O-NET

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
วิชาภาษาไทย | วิชาภาษาอังกฤษ | วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทย | วิชาภาษาอังกฤษ | วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาวิทยาศาสตร์

- คลังข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2554-2560 พร้อมเฉลย > คลิก
- คลังข้อสอบ สพฐ. > คลิก
- ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6, ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
- ข้อสอบ O-NET 2560 พร้อมเฉลย สทศ. > คลิก
- ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย > คลิก
- ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.1 - ป.6 ทุกรายวิชา ไฟล์ word > คลิก
- วิทยาศาสตร์ > คลิก - วิทย์ NT & O-NET (ปี 2558) > คลิก
- ข้อสอบ O-NET วิทย์ ชุดที่ 1 > คลิก
- คณิตศาสตร์ > คลิก
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สาระที่ 1 > คลิก
- แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 (11 ชุด) > คลิก
- ข้อสอบ สำนักพิมพ์ อจท.
    ป.1 > คลิก  |  ป.2 > คลิก  |  ป.3 > คลิก 
    ป.4 > คลิก  |  ป.5 > คลิก  |  ป.6 > คลิก

- การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2560 สาระวิชาภาษาอังกฤษ โดย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 > คลิกเตรียมพร้อม
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT)
กรอบโครงสร้างข้อสอบ NT 2561

- Test-Blueprint Reading test NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
- Test-Blueprint Reading test NT ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก

 รวมข้อสอบ พร้อมเฉลย การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปี 2555-2560 > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ykradabkhyabphl/1-2.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ykradabkhyabphl/2018-11-18_22-17-50.jpg


การอ่านการเขียนภาษาไทย

- Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
- คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิถุนายน ๒๕๖๑) > คลิก
- บทความ จบ ป.1 อ่านออกเขียนได้ > คลิก 
- คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ. > คลิก
- รวมใบงานคัดไทย 16 ชุด > คลิก 
- ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง > คลิก
- รวมใบงานวิชาภาษาไทย ป.6 เทอม1-2 > คลิก 
- แบบฝึกทักษะการเขียน-การอ่าน พัฒนาและแก้ไขจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้น ป.1 > คลิก  
- รวมใบงาน > คลิก 
- แบบฝึกการอ่านตามแนว PISA ป.1–ม.3 > คลิก
- แผนการสอน ป.1 - ป.6  > คลิก
- แบบฝึกภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา > คลิกพัฒนาครูปฐมวัยให้ใช้ ICT

โพสต์25 ต.ค. 2561 21:04โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2561 02:51 โดย บุญสุพร เพ็งทา ]


26 ตุลาคม 2561

การอบรมโครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยี
และเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย (3-6 ปี)

ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที 
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
สามพราน นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อประสานงานให้เครือข่ายทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย (สยามอินโนเวชั่นมีเดีย)

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนละ 1 รวม 121 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : 
- การจัดการอบรมที่บูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- การวิเคราะห์และการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
- วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมือถือ เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
- การสาธิตการเก็บชิ้นงานของผู้เรียน 
- วิธีการประเมินผลงานผู้เรียน 
- วิธีเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

วิทยากร : อาจารย์ธนเดช ตุลยพินิจ (สยามอินโนเวชั่นมีเดีย) 

ความคาดหวัง : ครูปฐมวัยสามารถบูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44829771_1758669934241752_8704151129748930560_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44760776_1529057767239909_1570248590402519040_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44635857_1529057810573238_8936995347113181184_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44778832_254896738708705_3164423962574716928_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44827948_745114589170729_3456337152923664384_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ictpthmway/44767718_2046180845444056_3233908677928812544_n.jpg

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1133135476835929?__xts__[0]=68.ARCSAL-EdcF8Mtbsi7Gm-hCueLNwERjPKFyVWvoxYuFWZAUBPWgZwXq0WvzTepft9YWaRRNm18bn2SL30HZr4jRTcKrboPvr4-tdeVvsj7CPyDSPU19Vi4fZnGVZKbZ4nuerimgjJKUI1ieexORKIwxtdSvUO4Iu7ybYFGHVA4IA96w6RsPKjf6su2-Did6qWkbJSaV6BImseA9XbIjmCbz8w68&__tn__=-R

ชมภาพเพิ่มเติม > คลิก

ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช'61

โพสต์24 ต.ค. 2561 22:59โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2561 00:12 ]


23 ตุลาคม 2561

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีบุคลากร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/piymharach/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3.5.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/piymharach/2018-10-23_14-11-01.jpg

https://www.facebook.com/metee.onthong/posts/2130987553613152

ถวายพวงมาลา 1 ตุลาคม

โพสต์4 ต.ค. 2561 09:39โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2561 00:16 ]


วันที่ 1 ตุลาคม 2561
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในนามของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1117439901738820?__xts__[0]=68.ARBBj8Bx9xtENiH38jgqK_qNVc5h6oaRZSCfGh07E6NnD-AFg-5bAgQwwg-jahFqgxnFyHOHqMTzqalDYEn0r9uj0hoRrtV3H7guPZdsRqsZicJ-56E2-fJUTXuAJt-a0wBMNT2wyHBMiJxF-bVNFKE8qeP1F0e_gkbWBaysA3ZVCsXenshDDA&__tn__=-R

https://www.facebook.com/sv.pijarn/posts/324869911612906

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2.jpg

ประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต

โพสต์25 ก.ย. 2561 01:27โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 02:24 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

        วันที่ 25 กันยายน 2561  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม PLC ของสำนักงานเขตฯ โดย 
- ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม / ผอ.โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม / ผอ.โรงเรียนวัดงิ้วราย / ครูโรงเรียนวัดบางหลวง และครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ร่วมอภิปราย แลกแปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
- ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ และศึกษานิเทศก์ นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน นางสาวนาฎลดา ภู่ประเสริฐ สรุปการถอดบทเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%2061.jpg

ตารางการประชุม > คลิก

PLC ภาษาไทย

โพสต์24 ก.ย. 2561 17:48โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2561 21:03 ]


การประชุม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อยอดการทบทวนตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครั้งที่ 2
วันที่ 23 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม PLC: ชุมชนวิชาชีพ กลุ่มนิเทศฯ
สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1113008882181922?__xts__[0]=68.ARBsa_QH3O6hCLuow43gPIysyHj_ylMZhYyuMxCy1KtWwkVNYxKnK5nYH483Ijvp2vadUD3faMaZ7kNYnrUAf3rQtUwUmVYxbtRHrVYbByD2V7dthurqL1XwX03Y2GdUZr-aTw2xua-YsZnFpvnnauCaipc2pg-2C1NuvD8Isz22myWT23taGw&__tn__=-R

PISA Online 2018

โพสต์22 ก.ย. 2561 01:11โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 02:42 ]


วันที่ 22 กันยายน 2561

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA แบบออนไลน์
โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (PLC)
การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA และ O-NET

โดย สพป.นครปฐม เขต 2

ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1112365632246247&type=1&l=7f17696094

อัลบั้มภาพ > คลิกวัตถุประสงค์ : 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม รับการประเมิน PISA 2018 
- เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการประเมิน PISA 2018 
- เพื่อจัดระบบคลังข้อสอบให้พร้อมใช้

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ชั้น ม.3 จำนวน 66 คน 

กิจกรรม/หลักสูตร/วิทยากร :
    - พิธีเปิด : นายสมบัติ จันทร์มีชัย (ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2) เป็นประธาน / นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล (รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2) กล่าวรายงาน
    - ความสำคัญของการประเมิน PISA 2018 การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดย นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
    - ลักษณะข้อสอบวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA (แบ่งกลุ่ม)
        วิชาคณิตศาสตร์ (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์/ศน.อรวรรณ ริ้วไสว/นางสาวจุฑามาศ จันทร์สา)
        วิชาภาษาไทย (ศน.เกริน ช้อยเครือ/ศน.บุญสุพร เพ็งทา/ศน.เมธี อ้นทอง/นางสาวศรินทิพย์ บู๊ประเสริฐ)
        วิชาวิทยาศาสตร์ (ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ/นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทร)

หมายเหตุ : คณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคุณครูจากโรงเรียนวัดหอมเกร็ด

ความคาดหวัง : กลุ่มเป้าหมายร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ข้อสอบ PISA และ O-NET และนำไปจัดระบบคลังข้อสอบให้พร้อมใช้ สู่การยกระดับผลการสอบ PISA และ O-NET ของ สพป.นครปฐม เขต 2

ขอบคุณแหล่งภาพ : คุณครูธิดาณัฐ สายสุนทร และ สายใจ ฉิมมณีข้อมูลเพิ่มเติม

- ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก   

- ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (สสวท.) > คลิก

- ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สสวท.) > คลิก

- แนวข้อสอบ PISA ภาษาไทย (กลุ่มนิเทศฯ สตูล) > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) OBEC TV การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 เผยแพร่เมื่อ 21 มี.ค. 2018 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net ภาษาไทย (ชั้น ป.6) โดย สำนักวิชาการฯ สพฐ. เผยแพร่เมื่อ 15 ม.ค. 2017 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA โดย nophasak sawangrung เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2017 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA โดย Boy Masa เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค. 2016 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง อบรมการออกข้อสอบแนว o-net และ PISA (11) 11-12 ตค 2557 ณ โนนสูงศรีธานี เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค. 2014 > คลิก

- ยูทูปคลิป เรื่อง PISA คือ อะไร โดย elearning kusol เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2012 > คลิก

1-10 of 272