ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


การจัดสอบ RT'61

โพสต์6 ก.พ. 2562 18:18โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2562 07:54 ]

การบริหารการจัดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันสอบ 14 กุมภาพันธ์ 2562

5 กุมภาพันธ์ 2562 รับข้อสอบจาก สพฐ.https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/RT1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/RT2.jpg
ขอบคุณภาพจาก ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.361375104705784&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=589437384829953&id=100012910892306

https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1747719688661405&type=3


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2009718029082069

https://www.facebook.com/Natharach9/media_set?set=a.2135370999859826&type=3

https://www.facebook.com/WatsongkanongSchool/posts/2462454827117071?__tn__=-R


ประสานสัมพันธ์เตรียมการก่อนสอบ

 ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก

 คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

 คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิถุนายน 2561) > คลิก

 Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

 สารสนเทศผลการปะเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก 

 ประกาศผลการทดสอบ 18 มี.ค. 62 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karcadsxbrt61/51604211_10205897752799322_3316206109655564288_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karcadsxbrt61/51737849_10205897753239333_4377754268099149824_n.jpg


การสอบ O-NET'61

โพสต์31 ม.ค. 2562 22:04โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 18:41 ]

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational Test : O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561

สพป.นครปฐม เขต 2

คำสั่งกรรมการ O-NET ที่ 404/2561 และคำสั่งที่ 405/2561(ลว.18 ธ.ค.61) > คลิก

30 มกราคม 2562
ประชุมเตรียมพร้อม ซักซ้อม การสอบ O-NET'61
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1200800923402717?__tn__=-R

30 มกราคม 2562
ข้อสอบส่งถึง สพป.นครปฐม เขต 2
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1200802936735849?__tn__=-R

2 กุมภาพันธ์ 2562
รอส่งมอบข้อสอบให้โรงเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/51381395_389353661831197_2452526304264716288_o.jpg?attredirects=0


คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/2217969708259391

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/2019-02-03_0-29-23.jpg

https://www.facebook.com/Natharach9/posts/2116905421706384
แหล่งภาพ Natharach Ata > คลิก


โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81.jpg

โรงเรียนบ้านคลองโยง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2.jpg

รับกระดาษคำตอบจากสนามสอบตอนเย็น
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A.jpg

3 กุมภาพันธ์ 2562
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/3%E0%B8%81%E0%B8%9E-3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/3%E0%B8%81%E0%B8%9E-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/3%E0%B8%81%E0%B8%9E-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karsxbo-net61/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95.jpg

https://www.facebook.com/ternakhon/media_set?set=a.1998493000267571&type=3


ประกันคุณภาพภายใน การวัดประเมินผล

โพสต์26 ม.ค. 2562 14:35โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2562 20:54 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


25 มกราคม 2562 

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  รวมพลัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวัดประเมินผลระดับขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย แก่ผู้บริหารและครู กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1199359990213477?__tn__=-R

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1198531533629656?__xts__%5B0%5D=68.ARD4wheLBn8LzXV2ghcXnHtk40CN29O4EHQE6213JBrY4Skh3pbjl7kscFNlgA5Sfrw9mVHoHpVrZwJVCMk_pC2sn1OTtBQ8vRmZ-onVPDf2JUcs1H2xGI2i1tRlGIvFGjIRK5HcZnZAmCOt92m_1p0tUNnOB4lZnkYhCqrYfSqkRGd8BgL2s-SI5KTpo7VbbR4DbgQmGepBvfm6OpdAHIcnaOXGCfWPp__SvqoQeLaLDcHH3FXsRlVWYM0C83Y0wmu751nR_V0Ygl284EYXRs1i1HcUlm-KXxHY1fVDMPW3IYW5TLO9yq9b24sNVjANxku4&__tn__=-R-R

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

เพิ่มเติม

- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2561 > คลิก
- คู่มือการวัดและประเมินผลในโรงเรียน คลิก 
- อัลบั้มภาพของ ศน.เกริน > คลิก 
- อัลบั้มภาพของ ว่าที่ร้อยตรีณฐรัช อะตะกุมมา > คลิก 


ประชุมกรรมการสอบโอเน็ต'61

โพสต์18 ม.ค. 2562 23:27โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2562 22:30 ]


19 มกราคม 2562

        ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการคุมการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

        กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ศูนย์สอบแต่ละศูนย์สอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง ในการดำเนินการจัดสอบ O-NET

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1193193720830104?__xts__[0]=68.ARBcI9LshfX6i6C4aFeqIb0ZwdazCNPNkW-IqWjaQV0dEI1dyzHYKWazOP7pe4dIy8W18_El6p0dX8igYuiWMcjOuL27gr609yBL4sEOonplbxiPM_0N9b8C5y5mwz5wnZHQ13STCGd9xuG5om7QGBJfWgX4gdLcUbjPmlkPnhBJmSDPR_Yzlr6dhHAds2GVzbRAorl3FVTgmCiS4eDNMDzEgVqB7Mc1tFt52_1iWg35rlGSwokFbmirqC9Wa_mt6-M6IjDriWjFlb0pcX0USJQ7Zr68FTvoCUDwcwOVgbu2hr4555FJ3FZhDXhn3a2QaJv9xs4Iu92FadAs_UQru65jsg&__tn__=-R
อัลบั้มภาพต้นทาง > คลิก

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=photos&collection_token=100012910892306%3A2305272732%3A69&set=a.575269089580116&type=3

อัลบั้มภาพของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก 
อัลบั้มภาพของ Natharach Ata คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ykradabkhyabphl/rt61.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/ykradabkhyabphl/NT61.jpg- สื่อประกอบการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2561 > คลิก

- เว็บเพจ กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ > คลิก 

เว็บเพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก

- รายงานผล O-NET สพป.นฐ.2 > คลิก  

- สารสนเทศ เปรียบเทียบ O-NET ปี 2559 : 2560 ชั้นป.6/ม.3 > คลิก

คู่มือระบบคลังข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Standardized item Bank System : SIBS) คู่มือสำหรับผู้ใช้ระดับโรงเรียน คลิก

- คลังข้อสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/O-NET61_p6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/O-NET61_m3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/plcthxdbthreiynnto-net/2018-07-11_10-38-47.jpg

เตรียมพร้อมสอบ O-NET 2561 > คลิก

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
วิชาภาษาไทย | วิชาภาษาอังกฤษ | วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทย | วิชาภาษาอังกฤษ | วิชาคณิตศาสตร์ | วิชาวิทยาศาสตร์

- คลังข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2554-2560 พร้อมเฉลย > คลิก
- คลังข้อสอบ สพฐ. > คลิก
- ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6, ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
- ข้อสอบ O-NET 2560 พร้อมเฉลย สทศ. > คลิก
- ข้อสอบ O-NET 2559 พร้อมเฉลย > คลิก
- ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.1 - ป.6 ทุกรายวิชา ไฟล์ word > คลิก
- วิทยาศาสตร์ > คลิก - วิทย์ NT & O-NET (ปี 2558) > คลิก
- ข้อสอบ O-NET วิทย์ ชุดที่ 1 > คลิก
- คณิตศาสตร์ > คลิก
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สาระที่ 1 > คลิก
- แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4 (11 ชุด) > คลิก
- ข้อสอบ สำนักพิมพ์ อจท.
    ป.1 > คลิก  |  ป.2 > คลิก  |  ป.3 > คลิก 
    ป.4 > คลิก  |  ป.5 > คลิก  |  ป.6 > คลิก
- การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ป.6 ปี 2560 สาระวิชาภาษาอังกฤษ โดย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 > คลิก
- แบบทดสอบ Pre O-Net ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับอัตนัย/คำถามเชิงซ้อน) > คลิก 
พ.ว.เสริมพลัง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์4 ม.ค. 2562 21:12โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2562 21:50 ]


5 มกราคม 2562

        การอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัตใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบทบทวน ผลการวิเคราะห์ข้อสอบและการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 200 คน

หลักสูตร เนื้อหา สาระ กิจกรรม : 
- รูปแบบ แนวทาง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- การวิเคราะห์มาตรฐาน-ตัวชี้วัด รูปแบบการทดสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสร้างแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน (แบ่งกลุ่ม)
- แนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สู่แผนพัฒนาโรงเรียน 
- อภิปราย ซักถาม

วิทยากร : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พ.ว.) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1183325151816961&type=1&l=bbf312fd12

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


        ประเด็นการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสร้างแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน (แบ่งกลุ่ม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rwmphlangykradabsamvththithangkarreiyn/49397686_1183325828483560_1728886694993723392_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rwmphlangykradabsamvththithangkarreiyn/49351462_2237425522934266_8739261048579686400_n.jpg


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องบุนนาค

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1183348985147911&type=1&l=699ed222df

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ห้องทับทิม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rwmphlangykradabsamvththithangkarreiyn/49485869_2114780235248751_3970425492506411008_n.jpg?attredirects=0

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องไพลิน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1183357901813686&type=1&l=4581e8f4c7

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


เตรียม O-NET'61

โพสต์3 ม.ค. 2562 19:32โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2562 16:56 ]


4 มกราคม 2562

การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการ
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/teriymo-net/49205056_300937770628482_2740733556312506368_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/teriymo-net/4%E0%B8%A1%E0%B8%8462.jpgประชุมคณะวิทยากรเตรียมการ

โพสต์3 ม.ค. 2562 05:18โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2562 17:59 ]

3 มกราคม 2562

        ประชุมคณะวิทยากร เพื่อเตรียมการ ทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ณ  สพป.นครปฐม เขต 2

        วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2
        คณะวิทยากร เป็นคณะครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp และได้ร่วมกันจัดทำเอกสารเพื่อทบทวนฯ เมื่อวันที่ 1 และ 15 กันยายน 2561 
ที่ผ่านมา (โดยการคัดเลือกวิทยากรในกลุ่มโรงเรียน) 
        ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมการ ทบทวน สร้างเสริมและเติมเต็มร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพเพื่อการพัฒนาในครั้งนี้ 

https://www.facebook.com/groups/335690086979289/permalink/368429027038728/

แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


        สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้อง ICT  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ณ ห้องริมน้ำ  สพป.นครปฐม เขต 2


แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

โพสต์7 ธ.ค. 2561 07:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2561 00:09 ]


7 ธันวาคม 2561

        การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศฯ ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

        สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน 

วัตถุประสงค์ : 
    เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน การดำเนินงานได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเข้าร่วมในการประชุมฯ ทั้งสิ้น 122 คน จากสถานศึกษา 122 โรงเรียน

กิจกรรม : 
    การให้ความรู้ จากคณะวิทยากร ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
    การรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Conference “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ตามนโยบายของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/15441728317137139243750874147415.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/15441728287762951934521175284602.jpg

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : 
    ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ DLTV การสร้างเครือข่าย การติดตาม นิเทศ และประเมินผลงาน 

แหล่งข้อมูล/สื่อ/เอกสารเพิ่มเติม 
    ธุรการงานโรงเรียน โดยกลุ่มนิเทศฯ > คลิก
    คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน > คลิก 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANDUYj3T4Dh8A0M&cid=DFBA0ED4F9C94066&id=DFBA0ED4F9C94066%217669&parId=root&o=OneUp

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/47684613_2465694616790931_2614303042106818560_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/48056227_2465694716790921_3629049040710139904_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/47426971_2465695086790884_3545946478709047296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thurkar/47683899_2465695193457540_8710058758480330752_n.jpg


ขอบคุณภาพจากโพสท์ของ Suvimol Naka 

เว็บเพ็จของ Chaisri-Nites เรื่อง ธุรการงานโรงเรียน > คลิกพัฒนาศักยภาพ ICT

โพสต์30 พ.ย. 2561 20:26โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2561 22:10 ]แหล่งภาพต้นทาง > คลิก


แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในประเด็น การใช้ QR Code
        รหัสคิวอาร์ (อังกฤษ: QR Code ย่อจาก Quick Response Code) หรือ คิวอาร์โค้ด เป็นเครื่องหมายการค้าของบาร์โค้ดเมทริกซ์ (หรือบาร์โค้ดสองมิติ) เดิมออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในญี่ปุ่น บาร์โค้ดเป็นป้ายสำหรับให้เครื่องอ่านด้วยแสงที่บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่ตัวรหัสติดอยู่ รหัสคิวอาร์มีมาตรฐานของหลักการเข้ารหัส 4 แบบ (ตัวเลข อักขระอักษรเลข ไบต์/เลขฐานสอง และคันจิ) สำหรับเก็บข้อมูลดิบ
        รหัสคิวอาร์ยังเป็นที่นิยมนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากความสามารถในการอ่านเร็วและพื้นที่เก็บข้อมูลที่มากกว่าเมื่อเทียบกับบาร์โค้ดรหัสผลิตภัณฑ์สากล รหัสคิวอาร์นำมาใช้ในการตามรอยผลิตภัณฑ์ การระบุสิ่งของ การระบุเวลา การจัดการเอกสาร และการตลาดทั่วไป
        รหัสคิวอาร์ประกอบด้วยมอดูลสีดำ (จุดสี่เหลี่ยม) จัดวางในกริดบนพื้นหลังสีขาว ซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมืออ่านภาพ (เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องสแกน เป็นต้น) และประมวลผลด้วยกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดรี้ด-โซโลมอน จนกระทั่งภาพถูกแปลความหมายอย่างเหมาะสม และถอดออกมาจากรหัสที่นำเสนอเป็นภาพในแนวตั้งและแนวนอนจนได้ข้อมูลที่ต้องการ
        โดยปกติแล้วการเอามาใช้นั้น จะใช้กับการกับการเข้าเว็บไซต์ที่มีชื่อยาว ๆ หรือยากต่อการจดจำ โดยเราเพียงมีแอพพลิเคชันที่สามารถอ่าน QR Code ได้ เช่น Scan for iOS หรือ QR Droid เปิดแล้วไปจ่อกับสัญลักษณ์ QR Code แอพนั้นก็จะทำการอ่านค่าและถอดรหัสเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
        QR Code เราสามารถสร้างได้เองโดยเข้าเว็บไซต์ QR Code Kaywa หรือ goqr
        QR Code ที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นจะอยู่ในรูปแบบเพียงขาวกับดำ แต่ในทุกวันนี้ QR Code นั้นสามารถออกแบบออกมาในรูปแบบสี รวมทั้งออกแบบให้เป็นรูปโลโก้ตามที่เราต้องการแทรกไว้ใน QR Code เพื่อให้ดูน่าสนใจและดึงดูดการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ภาพจาก aminategroup


ภาพจาก seedwalker

ภาพจาก prepressure


เอกสารเพิ่มเติม

- ความหลากหลายของคิวอาร์โค้ด > คลิก
- บทความแนะนำการสร้างคิวอาร์โค้ด > คลิกการสร้าง google form > คลิก

คลิปสาธิต
    - การสร้างข้อสอบออนไลน์+ตรวจคำตอบด้วย Google Form > คลิก 
    - การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ > คลิก
    - การสร้างฟอร์ม ลงทะเบียน และเชื่อมต่อไปยัง google sheet > คลิก

ข้อมูลเพิ่มเติม
    - การใช้ google form > คลิก
    - วิธีการใช้ Google Form > คลิก
    - การใช้ Google Site > คลิกพัฒนาสื่อยกระดับ

โพสต์6 พ.ย. 2561 00:52โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 05:36 ]


วันที่ 4-5 พ.ย. 61 

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 จัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการจัดทำสื่อทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
        ณ กุลนที รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม 
        เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอน นำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น


 อัลบั้มภาพ > คลิก

เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัด 
        วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 คลิก 
        วิชาภาษาไทยระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาภาษาไทยระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
        วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnasux/EngP6.jpg


1-10 of 279