ข่าว กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ


เรียนแอดมินทุกท่าน

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
        วันที่ (เดือน ปี)
        วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
        กลุ่มเป้าหมาย :
        หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
        กิจกรรม :
        ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
        ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :


พุธเช้าข่าว สพฐ.

โพสต์16 ต.ค. 2562 02:05โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 17:20 ]


วันที่ 16 ตุลาคม 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมประชุมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 41/2562 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 

ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ 

▶โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
    - ตอน โครงการเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) 

▶เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ
    - นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. และเป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สพฐ. 
    - กระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ เรื่องราวต่าง ๆ จากประชาชนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    - สสวท. มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จึงได้ร่วมกันจัดงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่ โอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม พศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ.
    - นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโครงการห้องเรียนกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Australia Junior Volleyball Championships (AJVC) 2019 ณ เมืองแคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย 
    - โรงเรียนคำพ่อสอน 
    - การสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมผลิตภาพยนตร์สั้น โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ จังหวัดสกลนครhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg
ชมรายการก่อนหน้านี้ > คลิกBoot Camp'62#2

โพสต์22 ก.ย. 2562 19:13โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 00:32 ]

        เรียน คุณครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Bootcamp เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ณ ฟิลล์ไลค์โฮม รีสอร์ท บัดนี้ ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการของ สพป.นครปฐมเขต 2 ได้แจ้งรายชื่อท่านไปยัง สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. แล้ว เพื่อเสนอขอรับรองหลักสูตร นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาให้กับคุณครู 
        ดังนั้น จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีได้ตรวจสอบสิทธิ์ และดำเนินการกรอกข้อมูลตอบแบบสอบถามของ สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ตามลิงก์ด้านล่าง ทั้งนี้...จะมีผล เมื่อท่านส่งงานครบ 2 ชิ้นอย่างมีคุณภาพ
        - ลิ้งค์แบบสอบถาม Boot camp ของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. คลิก การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp

ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี
วันที่ 20-21 กันยายน 2562

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.495030211045275&type=3

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ครูภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp 

กลุ่มเป้าหมาย: 
    ครูภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp จำนวน 85 คน

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร: 
- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
(คลิป ประกอบการบรรยาย > คลิก / สื่อประกอบการบรรยาย > คลิก

- การวิเคราะห์คลิปตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Boot Camp 5 ขั้นตอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม (นางวิวรรณ ไตรวุฒิ / นางสาวเกริน ช้อยเครือ / นางสาวสายใจ ฉิมมณี / คณะวิทยากรประจำกลุ่ม) 
Planning Stages (Lead in 1) คลิก  
vocabmeandrill (Lead in 2) > คลิก 
Teaching Meaning: Vocabulary (Presentation 1) คลิก 
Pics & real_meaning summary (Presentation 2) คลิก 
Giving instructions ( Practice1) คลิก
@ (Productions) > คลิก
Wrap up > คลิก 

- แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Boot Camp โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning) ด้วยกิจกรรม Walk Rally 10 ฐานกิจกรรม (ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์, นางวิวรรณ ไตรวุฒิ, นางสาวเกริน ช้อยเครือ และคณะวิทยากรประจำกลุ่ม) 
(ฐานและรายชื่อวิทยากรพี่เลี้ยงประจำฐาน > คลิก

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเขียนแผนการจัดกิจกรรมแบบ Boot Camp โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน พร้อมทั้งจัดทำบัตรข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย และคณะ) อัลบั้มภาพ > คลิก

- ปฏิบัติการสอน (Micro Teching) ตามแนว Boot Camp) โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน กลุ่มละ 15 นาที พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร (ดร.มณกาญจน์ ทองใย และคณะ) 

- สะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรม / ข้อเสนอแนะ และเส้นทางการพัฒนาของ สพป.นครปฐมเขต 2 (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์, นางสาวเกริน ช้อยเครือ) 

- ข้อมูล-สถิติจากการประชุมฯ (นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ) 
ข้อมูล-สถิติผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม > คลิก 
ผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม > คลิก 
การประเมินความพึงพอใจ > คลิก 

- นัดหมายมอบภาระงาน (นางสาวเกริน ช้อยเครือ) > คลิก  (ส่งภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562) 

ผลที่ได้รับ: (รอเผยแพร่เมื่อสิ้นสุดตามกำหนดวันส่งงาน)
    Lesson Plan จากประเด็นปรากฎการณ์โดยคณะวิทยากร > คลิก 
    Lesson Plan จากประเด็นปรากฎการณ์โดยผู้เข้ารับการอบรม คลิก 
    Item card โดยผู้เข้ารับการอบรม คลิก 
    ผลการดำเนินงาน > คลิก
    แหล่งข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก 
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก
    สรุปผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม > คลิก

https://drive.google.com/file/d/13ZGCCXSF5kV8mFlYapAEW3Z7cYl9_b2X/view?usp=sharing

การประเมินความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม

อัลบั้มภาพการอบรม

ภาพรวมในห้องประชุมวันแรก > คลิก
    - ขั้นการสอนของ Boot Camp > คลิก
    - อัลบั้มภาพจากเฟซบุ๊กของ ศน.เกริน "อบรมขยายผลครูอังกฤษ Boot Camp สพป.นฐ.2" > คลิก
    - กิจกรรมนันทนาการ > คลิก
    - ขยับกายสบายจิต > คลิก
    - อัลบั้มภาพ กิจกรรม Walk Rally 10 ฐาน
        ฐาน 2 > คลิก
        ฐาน 3 > คลิก
        ฐาน 4 > คลิก
        ฐาน 5 > คลิก
        ฐาน 6 > คลิก
        ฐาน 7 > คลิก
        ฐาน 9 > คลิก
        ฐาน 10 > คลิก
    - สะท้อนคิดกิจกรรม > คลิก
    - ประชุมสรุปผลรายวัน > คลิก 

ภาพรวมวันที่สอง > คลิก 
    - ลงสู่แผน > คลิก 
    - Micro teaching > คลิก สื่อคู่มือปฏิบัติการสำหรับวิทยากร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bootcamp62-1/77.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bootcamp62-1/77.jpgถอดบทเรียนโรงเรียนสุจริต

โพสต์11 ก.ย. 2562 23:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2562 02:15 ]

วันที่ 12 กันยายน 2562

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  จัดการประชุม สัมมนา ถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน บูรณาการกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 120 คน 

กิจกรรม: การบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ / วิทยากร: 
    การต้านทุจริตในสถานศึกษา (ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผอ.สำนักต้านทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
    การประเมิน ITA ระดับสถานศึกษา (ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา)
    การอภิปรายระดมความคิดถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต (นายสัญญชัย รัศมีแจ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม / นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านพาดหมอน / นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผอ.โรงเรียนวัดงิ้วราย / นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ศน.สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการอภิปราย)
    นำเสนอ Best Practice โรงเรียนสุจริต (นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ / นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง)
    สรุปการถอดบทเรียนและการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bthkhwammimichux-23/2019-09-12_9-49-37.jpg

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1364510713698403?__tn__=-R

พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT

โพสต์10 ก.ย. 2562 03:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2562 03:19 ]


วันที่ 9 -10 กันยายน 2562

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2 ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในการใช้สื่อ ICT บูรณาการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21 ณ ฟิลล์ไลค์โฮมรีสอร์ท อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/phathnasakyphaphkarchiict/70460191_2270421349937026_42228114159304704_n.jpg

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ประถมศึกษา

โพสต์8 ก.ย. 2562 10:59โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2562 11:02 ]


วันที่ 8 กันยายน 2562 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

https://www.facebook.com/nadlada.pooprasert/posts/10206284474826227


PLC#4

โพสต์6 ก.ย. 2562 21:27โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2562 21:36 ]


7 กันยายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ ครั้งที่ 4  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อทบทวนมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด และนำไปใช้เป็นแนวทางในการขยายผลสำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย: 
        ครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 27 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
        กลุ่มเป้าหมายได้รับแนวทางในการนำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปขยายผลการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด เผยแพร่แกครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสืบไป. 

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1360621237420684&__tn__=-UC-R

ประกันคุณภาพภายใน'62

โพสต์3 ก.ย. 2562 04:15โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2562 17:15 ]


วันที่ 2 กันยายน 2562

        คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2562  โดยดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษาในเป้าหมาย ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 209/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (คำสั่ง > คลิก

@ เอกสารจากการสัมมนาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ (14 สิงหาคม 2562) > คลิกโรงเรียนวัดบึงลาดสะวาย / โรงเรียนวัดบางหลวง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5.jpg?attredirects=0

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg

3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20(1).jpg

3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138979284022734&id=100037319880350


3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%881.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดงิ้วราย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A21.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดสัมปทวน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prakanphayni62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%991.jpg

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2334036373317442&id=100001333058907

4 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
อัลบั้มชองโรงเรียน > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1.jpg

เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้นกระทุ่มล้ม > คลิก
โรงเรียนวัดลานคา > คลิก
โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > คลิก


ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Chaisri Nites > คลิก


ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8

โพสต์1 ก.ย. 2562 21:23โดยสายใจ ฉิมมณี

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัย มีครูปฐมวัยที่เข้ารับการอบรมจำนวน 126 คน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.jpg

3 อ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

โพสต์29 ส.ค. 2562 03:13โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2562 03:17 ]


28 สิงหาคม 2562
        ศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด นโยบายการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้วย 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อากาศ) ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/3x-1/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81.jpg


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2319297501457452


ประชุมเตรียมการจัดอบรมวิทยาการคำนวณปฐมวัย

โพสต์28 ส.ค. 2562 08:22โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2562 03:58 ]


วันที่ 22 สิงหาคม 2562 

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะวิทยากร ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่น 1-8 ณ ห้องประชุม PLC 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1349093805240094?__tn__=-R


        โดยการอบรมในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล 

        เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 สามารถจัดประสบการณ์วิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย: 
        ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น 1-8 

หนังสือแจ้ง / กลุ่มเป้าหมาย > คลิก
ตารางการอบรม > คลิก

1-10 of 328