ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา

โพสต์19 ก.ค. 2563 01:25โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2563 20:04 ]


วันที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2563

        กลุ่มนิเทศ​ ติดตาม​และ​ประเมินผล​การจัดการศึกษา​ สพป.นครปฐม​ เขต2  โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา​ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2​ เพื่อทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจันผา ฟิลไลค์โฮมรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
        วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มารฐานตามหลักสูตร โดยใช้ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ในการสอบปลายปีของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คริตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล โดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยจัดทำเป็นคลังข้อสอบออนไลน์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1646016795547792?__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/19kkh63/2020-07-20_20-17-00.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/19kkh63/2020-07-20_20-16-31.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/19kkh63/109192707_295801175196165_5764530165758099207_n.jpg

Comments