30, 31 ส.ค. 1, 2 ก.ย. 64

โพสต์1 ก.ย. 2564 05:05โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2564 03:11 ]

วันที่ 30, 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564  

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป. 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  โดยมี นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และ นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ และสารสนเทศผลการสอบ (O-NET) / แนวทางการวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการให้คะแนนปลายภาค ปลายปี / การพัฒนาผลสัมฤทธิ์สู่การจัดทำ วPA และการจัดทำคลิป เพื่อการพัฒนางานของศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Google Meet


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/1ky64/o-net.jpgวันที่ 1 กันยายน 2564 

        คณะศึกษานิเทศก์ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38 โดยมีประเด็นสาระสำคัญดังนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา 2000 บาท ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ต่อนักเรียน 1 คน ขณะนี้จำนวนเงินทั้งหมดได้โอนเข้าบัญชีของ สพฐ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ สพฐ. ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ที่เปิดบัญชีรองรับถูกต้องครบถ้วน ส่วนโรงเรียนและเขตพื้นที่ ที่ยังดำเนินการเปิดบัญชียังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนนั้น ซึ่งได้กำชับให้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในการแจกจ่ายให้กับผู้ปกครอง 

วันที่ 2 กันยายน 2564 

         ศน.บุญสุพร เพ็งทา และ ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมรายการพฤหัสบดีที่นี้ สพป. นครปฐม 2 ครั้งที่ 16 เวลา 9:45 น. ถึง 12:15 น. นำเสนอข้อมูล หัวข้อ แนวทางการวัดและประเมินผลในสถานการณ์ COVID-19 ปลายภาค/ ปลายปี Comments