24 สิงหาคม 2564

โพสต์24 ส.ค. 2564 19:20โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2564 20:00 ]

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. 

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์ร่างหลักสูตรโรงเรียนรักษาศีล 5 ฐานสมรรถนะสู่ชั้นเรียน และหนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5” พร้อมด้วย นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล นายธนะชน ทัศนะเกตุ นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะผู้จัดทำหนังสือชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ผ่านทางระบบ Google Meet

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/234700225_1992934750855993_2828318533811974642_n.jpg


วันที่ 24 สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น. 

        การพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2  โดยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/24skh64/2021-08-25_9-27-42.jpg?attredirects=0


Comments