เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก

โพสต์3 ส.ค. 2562 02:54โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2562 23:12 ]

วันที่ 3 สิงหาคม 2562

        กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นฐ.2  ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ณ.ห้องบุนนาค โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม  
        ได้รับเกียรติจากท่านรองประชา  วุฒิวัฒนานุกูล  รองผอ.เขต สพป.นฐ.2 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/3singha62/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%991.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/3singha62/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%993.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/3singha62/195259.jpg

        ผลการดำเนินการอบรมครั้งนี้  ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความรู้ และเข้าใจ การประกันคุณภาพภายในแนวใหม่ตามกฏกระทรวง เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สามารถเขียนรายงานการศึกษา(sar) ของสถานศึกษาได้ ตามเป้าหมายที่ สมศ. กำหนด.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/3singha62/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%992.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/67475242_2319080254828198_8084488602790133760_o.jpg


Comments