ประชุมเตรียมการจัดอบรมวิทยาการคำนวณปฐมวัย

โพสต์28 ส.ค. 2562 08:22โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2562 03:58 ]

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 

        กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะวิทยากร ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่น 1-8 ณ ห้องประชุม PLC 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1349093805240094?__tn__=-R


        โดยการอบรมในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล 

        เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 สามารถจัดประสบการณ์วิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและกระบวนการแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย: 
        ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น 1-8 

หนังสือแจ้ง / กลุ่มเป้าหมาย > คลิก
ตารางการอบรม > คลิก

Comments