3 อ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

โพสต์29 ส.ค. 2562 03:13โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2562 03:17 ]

28 สิงหาคม 2562
        ศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด นโยบายการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้วย 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อากาศ) ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/3x-1/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81.jpg


https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2319297501457452


Comments