กลั่นกรองคู่มือ

โพสต์8 ก.พ. 2564 19:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2564 17:15 ]
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (ภาคเช้า)

        คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการกลั่นกรองคู่มือนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพิจารณาร่างคู่มือฯ ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐมเขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/8kph64/8%E0%B8%81%E0%B8%9E64-3.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/8kph64/8%E0%B8%81%E0%B8%9E64-2.jpg
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (ภาคบ่าย)

        การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/8kph64/8%E0%B8%81%E0%B8%9E64-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/8kph64/8%E0%B8%81%E0%B8%9E64.jpg


Comments