NPT2 AWARDS

โพสต์30 ก.ย. 2564 02:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2564 02:37 ]

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. 

        นายชาญกฤต  น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรผู้มีผลงานดีเด่น โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัล NPT 2 AWARDS พร้อมด้วยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล  และนายสุริยันต์ สุวรรณทอง  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก 
    - รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก 
    - ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 2 ท่าน (ศน.สุภัค แฝงเพชร และ ศน.เกริน ช้อยเครือ) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/awards/NPT2%20AWARDS-1.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/awards/NPT2%20AWARDS-2.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A12%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7-64.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9064.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9964.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8864.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD64.jpg
Comments