บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์19 พ.ค. 2556 04:52โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2556 05:29 ]
19 พฤษภาคม 2556

        การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
        วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย : เพื่อต่อยอดประสบการณ์โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 1 จำนวน 10 โรงเรียน และ รุ่นที่ 2  จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 60 คน
        หลักสูตร-เนื้อหาสาระ : แม่เหล็กหลากสี / วัฏจักรการเรียนรู้
        วิทยากร : ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์ / นายศิริ อินทร์วิมล / นางชุลีภินันท์ เทพจินดา
        กิจกรรม : พิธีเปิด กล่าวให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะครู โดยนายชนาวุฒิ กลัดแพ รอง ผอ.สพป.นฐ.2 / ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากโครงการ /รู้จักเพื่อนใหม่-ความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม / การทดลองจุดประกาย / ทดลองอิสระกับแม่เหล็ก แบ่งกลุ่มทดลองตามใบกิจกรรม / นำเสนอและสรุป / การทดลองผ่อนคลาย / ประเมินการอบรม 


Comments